Ställ om – alternativet är utrotning på jorden

Debattörerna: Utlys nödläge för klimatet, regeringen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Regeringen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens arter och tillsammans med andra aktörer kommunicera hur brådskande det är att ställa om samhället, skriver Extinction Rebellion.
Regeringen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens arter och tillsammans med andra aktörer kommunicera hur brådskande det är att ställa om samhället, skriver Extinction Rebellion.

DEBATT. Regeringen måste utlysa nödläge för klimatet och genomföra en informationskampanj som ger Sveriges invånare kunskap om klimatkrisen.

Nu ger vi vägledning åt svenska riksdagsledamöter med broschyren ”När klimatkrisen kommer”, en omgjord variant av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” som svenska staten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap delade ut till alla svenska hushåll förra året. Broschyren finns också att läsa på engelska.

I veckan får Sveriges regering och riksdag vår broschyr. Den ger våra folkvalda en sammanfattning av den aktuella klimatforskningen. Dessutom ska den hjälpa våra beslutsfattare att förstå hur allvarligt vårt samhälle kommer att drabbas av klimatkrisen om de inte vidtar nödvändiga åtgärder snarast.

Det yttersta ansvaret för vår och framtida generationers säkerhet ligger hos våra politiker.

Extinction Rebellion har tre konkreta uppmaningar till våra folkvalda:

  1. Tala klarspråk Regeringen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens arter och tillsammans med andra aktörer kommunicera hur brådskande det är att ställa om samhället. Som ett första steg vill vi att svenska staten genomför en bred informationskampanj som ger Sveriges invånare kunskap om klimatkrisen och vad vi behöver göra nu.
  2. Agera nu Regeringen måste handla omedelbart för att bromsa förlusten av arter och minska Sveriges klimatutsläpp till netto noll år 2025.
  3. Stärk demokratin Regeringen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.

Att något måste göras nu, anser vi är självklart. Medan planeten blivit 1,1 grad varmare sedan andra delen av 1800-talet, närmar sig Sveriges medeltemperatur redan en 2-gradig ökning enligt SMHI. Hela 99,94 procent av klimatforskarna är överens om att människan orsakat den globala uppvärmningen.

Sambandet mellan våra utsläpp av växthusgaser och upphettning av jorden är lika säkert som sambandet mellan rökning och lungcancer. Trots det ökar utsläppen, både i Sverige och globalt.

Redan nu leder den globala upphettningen till stora skador, lidande och enorma samhällskostnader.

Dessa kommer att accelerera om inte utsläppen minskar omgående. Forskningen visar att den globala upphettningen sannolikt kommer att sätta igång farliga återkopplingsmekanismer, där uppvärmningen går ännu snabbare och hamnar bortom mänsklig påverkan.

Detta kan ske redan vid 2 graders global uppvärmning.

Med klimatkrisen ökar risken för matbrist, vattenbrist, sjukdomsspridning, extrem torka, bränder, översvämningar, konflikter, terrorism och krig. Klimatkrisen utgör ett hot mot demokrati och mänskliga rättigheter. Med andra ord är hela civilisationens överlevnad satt på spel.

Tiden är knapp, men det är fortfarande inte försent. Nu krävs snabba och omfattande förändringar. Det kan tyckas omöjligt, men människor har gjort enorma förändringar förr. Mobiliseringen under världskrigen krävde att hela ekonomier omvandlades inom loppet av några månader.

Vi kan klara av en enorm omställning igen, helt enkelt därför att vi måste. Alternativet är utrotning av stora delar av livet på jorden.

Vi uppmanar därför våra folkvalda att tillämpa samma försiktighetsprincip på klimatförändringar som på andra samhällshot. Det är våra politikers plikt och moraliska skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda vårt land och dess invånare.

Just nu utnyttjar vi resurser som tillhör våra barn och barnbarn. Nu är det dags för våra folkvalda att visa mod och ställa sig på rätt sida av historien.


Tatjana Boric-Persson
Andreas Roos
Paula Richter
Isabelle Letellier
Sten Wiktorsson
aktiva i Extinction Rebellion


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE