Bygg en tunnelbana till Danmark

Debattörerna: En klimatsmart samhällsinvestering som kommer kunna bära sina egna kostnader

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Både den svenska och danska staten måste snarast se över möjligheterna att göra Öresundsmetron till en verklighet, skriver debattörerna.
Foto: Oleksii Liskonih, TT
Både den svenska och danska staten måste snarast se över möjligheterna att göra Öresundsmetron till en verklighet, skriver debattörerna.

DEBATT

DEBATT. I efterdyningarna av corona behöver vi blicka framåt och göra samhällsinvesteringar som lyfter svensk ekonomi och stärker samarbetet mellan länder inte bara kortsiktigt, utan också på sikt.

En sådan investering, är att förverkliga Öresundsmetron – Europas första tunnelbana mellan två länder.

Nyttan med projektet är stor. Restiden mellan Malmö och Köpenhamn halveras samtidigt som Öresundsbron avlastas och det görs mer plats för annan järnvägstrafik – godståg, regiontåg och fjärrtåg med pålitliga tidtabeller och färre förseningar.

Det finns fem argument för Öresundsmetron:

  • Tillväxtmotor för både Sverige och Danmark. Med metron kommer Malmö, Lund och Köpenhamn att integreras ännu mer, vilket ökar regionens konkurrenskraft och attraktivitet. Öresundsregionen kommer kunna mäta sig med andra europeiska storstadsregioner när det gäller arbetsmarknad och utbud. Lunds ställning som en ledande kunskapsstad med forskningsanläggningar som Max-lab och ESS kan stärkas ytterligare.

  • Stärker svensk handel. Sverige är ett exportberoende land, vår ekonomi står och faller med möjligheten att transportera varor till och från övriga Europa. När Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland öppnar år 2029 visar prognoser att antalet godståg mellan Skandinavien och Centraleuropa kan fördubblas. Då riskerar Öresund att bli en flaskhals. Öresundsmetron kan avlasta bron från pendlare och därmed kraftigt öka utrymmet för godstransporter med tåg.

  • Minskade klimatutsläpp. Syftet med Öresundsmetron är att tillgodose det växande behovet av kollektivtrafik och miljövänliga transporter. Genom att avlasta bron kan metron bidra till att realisera EU:s målsättning om mer hållbara godstransporter. Totalt kan metron bidra till minskade koldioxidutsläpp motsvarande 1 700 lastbilstransporter per dygn, en och en halv gånger den klimatpåverkan som hela Malmö stad orsakar.

  • Tågförbindelser till kontinenten. Öresundsmetron kan även skapa ökad plats för fjärrtåg som går vidare genom Danmark och ner till kontinenten. För den som ska resa från Sverige till Köpenhamn blir det smidigare, och för den som ska resa längre blir det också bättre. Tåget blir på riktigt ett alternativ till flyget, också för affärsresenärer.

  • Länkar ihop Stockholm med Köpenhamn. Öresundsmetron behövs också för att Nordens två största städer, Stockholm och Köpenhamn, ska komma närmare varandra. Direkttåg mellan städerna finns redan, men med en metro som avlastar bron kan resorna gå tätare och smidigare. För Stockholm, Göteborg, Norrköping, Linköping, Jönköping och en rad andra orter i Sverige kommer Köpenhamn att bli väsentligt mer lättillgängligt.

Det har gått 20 år sedan Öresundsbron invigdes. Öresundsmetron kommer liksom bron på sikt att kunna bära sina egna kostnader.

Inledningsvis bör överskottet från bron gå till att finansiera byggandet av metron – de två bör betraktas som en helhet.

Med Öresundsmetron kommer det bara att ta cirka 20 minuter att resa från centrala Malmö till centrala Köpenhamn. Från Lund kortas restiden till 40 minuter. Sverige och Danmark kommer närmare varandra. Vi tror att industrin i Sverige kommer fortsätta öka sin export, men en växande andel av transporterna kommer att behöva ske med järnväg.

Därför bör svenska och danska staten snarast ta beslut om att utreda förutsättningarna för Öresundsmetron – en samhällsinvestering som har goda förutsättningar att bli klimatsmart, hållbar och kostnadseffektiv.

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö (S)
Philip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande i Lund (L)
Lena Ek, ordförande Södra Skogsägarna, fd miljöminister (C)
Joakim Ollén, vd Kunskapsporten AB och fd kommunstyrelsens ordförande i Malmö (M)
Kerstin Lindell, ordförande för Sydsvenska handelskammaren samt VD och koncernchef för Bona AB.
Bert Nordberg, styrelseordförande Vestas och TDC, Danmark
Valle Karlsson, förbundsordförande SEKO
Martin Gren, medgrundare av Axis Communications


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE