Debatt

S och C: Här är de nya reglerna i arbetsrätten

Magdalena Andersson och Annie Lööf: En historisk reform

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Regeringen tillsammans med Centerpartiet lägger nu fram den största frihets- och trygghetsreformen på svensk arbetsmarknad i modern tid, skriver Magdalena Andersson och Annie Lööf.
Regeringen tillsammans med Centerpartiet lägger nu fram den största frihets- och trygghetsreformen på svensk arbetsmarknad i modern tid, skriver Magdalena Andersson och Annie Lööf.

DEBATT

DEBATT. Vi ska skapa de bästa möjligheterna i världen för människor och företag när arbetsmarknaden förändras och nya jobb växer fram.

Därför lägger regeringen tillsammans med Centerpartiet nu fram den största frihets- och trygghetsreformen på svensk arbetsmarknad i modern tid.

Vi ser en arbetsmarknad i förändring. Klimatomställningen och digitaliseringen förändrar arbetsplatser och gör att nya jobb växer fram, både i de stora industrierna i norr, och i tjänste- och serviceföretag i hela landet.

Breda löntagargrupper, som undersköterskor, industriarbetare och ingenjörer, behöver få bättre möjligheter att kunna vidareutbilda sig för att kunna arbeta ett helt yrkesliv.

För företagen har det också blivit allt viktigare att ha anställda med rätt kompetens och att kunna ställa om sin verksamhet när det krävs.

Små och växande företag kämpar dessutom utifrån pandemins påverkan med att kunna anställa igen.

De förslag vi i dag lägger fram ger ökad flexibilitet för företagen att behålla nyckelpersoner och kommer åt svårförutsebara kostnader för arbetsgivaren. Omställningspaketet ger samtidigt människor kraftigt förstärkta möjligheter att kunna vidareutbilda sig och utvecklas för att kunna behålla eller växla om till ett nytt arbete när nya jobb växer fram.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen är väl rustad för att klara av stora skiften, som klimatomställningen och digitalisering är tydliga exempel på. Genom branschanpassade kollektivavtal har fack och arbetsgivare i sina förhandlingar skapat både flexibilitet och trygghet.

Men det behövs ett helhetsgrepp för att anpassa både omställningssystem och anställningsskyddet utifrån de behov som finns på dagens arbetsmarknad.

Utifrån Januariavtalet och den överenskommelse som parterna på svensk arbetsmarknad förhandlat om tar regeringen och Centerpartiet nu ansvar för att genomföra en historisk reform som ger ökad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet:

 1. En reformerad arbetsrätt. Arbetsgivare får bättre möjlighet att anpassa kompetensen efter verksamhetens behov med utökade undantag från turordningen, tydligare regler för uppsägning av sakliga skäl och lägre kostnader vid uppsägningar genom att inte längre behöva betala lön under pågående tvist.
  Fler företag kommer våga växa och anställa även personer som står längre från arbetsmarknaden.
  Samtidigt får de som jobbar en större trygghet. Allmän visstid ersätts med särskild visstid där övergången till tillsvidareanställning sker mycket snabbare.
  Regler förändras för omreglering till lägre sysselsättningsgrad, så kallad ”hyvling”, för att motverka att inhyrning av arbetstagare blir permanent och för att heltid ska bli norm.
 2. Omställnings- och kompetensstöd. Genom ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd får den vars anställning är på väg att upphöra stöd att ställa om till ett nytt arbete.
  Arbetsgivaren som erbjuder omställningsstöd genom kollektivavtal ska kunna ansöka om ersättning för detta.
 3. Omställningsstudiestöd. Ett helt nytt studiestöd gör att de allra flesta i Sverige som har mer än åtta års yrkeslivserfarenhet kommer kunna studera upp till ett år med motsvarande minst 80 procent av lönen.
  Det innebär att du som är mitt i livet, med exempelvis barn och bolån och som tidigare inte har sett att utbildning skulle vara ett möjligt alternativ, kommer kunna vidareutbilda dig inom ditt yrke eller ställa om till ett nytt jobb.
  Det gör det möjligt för dig som är en deltidsarbetande undersköterska att gå en specialistutbildning. Eller för dig som är industriarbetare att kompetensutveckla dig för att kunna jobba i de nya batterifabrikerna eller processa det gröna stålet.

Nu förändras arbetsmarknaden snabbt, och nya jobb växer fram i hela landet.

Då ska Sverige erbjuda de bästa möjligheterna i världen för att alla i Sverige ska kunna vara en del av omställningen.


Magdalena Andersson, statsminister (S)
Annie Lööf, partiledare (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Arbetsrätt

LÄS VIDARE

Behovet av att matcha arbetssökande är stort

ÄMNEN I ARTIKELN

Arbetsrätt

Magdalena Andersson

Arbetsmarknadspolitik

Las, lagen om anställningsskydd

Centerpartiet

Arbetsmarknad

Annie Lööf