Deras mål är att lägga ner Systembolaget

Debattörerna: Hyckleri styr kampanjen för ”gårdsförsäljning”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är hyckleri när debattörer, politiker och alkoholföretag bedyrar att förslaget om gårdsförsäljning på intet sätt hotar det svenska detaljhandelsmonopolet, skriver Anitra Steen och Gabriel Romanus.
Det är hyckleri när debattörer, politiker och alkoholföretag bedyrar att förslaget om gårdsförsäljning på intet sätt hotar det svenska detaljhandelsmonopolet, skriver Anitra Steen och Gabriel Romanus.

DEBATT. Debatten om så kallad ”gårdsförsäljning” av alkohol lider av svårartat hyckleri. Det mest uppenbara hyckleriet är att det utredningsförslag som nu diskuteras kallas ”gårdsförsäljning”.

Man vill skapa intrycket att det handlar om att ett fåtal idylliska vingårdar på landsbygden ska få sälja ett litet antal flaskor till sina besökare. Ganska harmlöst, alltså.

Men i själva verket gäller förslaget att alla som tillverkar alkohol ska få bedriva detaljhandel. Visserligen med vissa begränsningar, men det handlar om flera hundra företag, som tillverkar sprit, vin eller starköl, många av dem inte alls på landsbygden.

Betydligt värre hyckleri är när debattörer, politiker och alkoholföretag bedyrar att förslaget på intet sätt hotar det svenska detaljhandelsmonopolet, eftersom det totalt sett handlar om så små volymer alkohol, i jämförelse med Systembolagets försäljning.

De låtsas inte om att EU-domstolens villkor för att Sverige ska få behålla monopolet är att Sverige inte gynnar svenska tillverkare och produkter i förhållande till sådana från andra medlemsstater.

I själva verket hoppas många av dessa aktörer att ”gårdsförsäljningen” ska leda till att Sverige av EU-domstolen åläggs att avskaffa detaljhandelsmonopolet, något som de i andra sammanhang har arbetat för.    

Motiven för detta kan skifta. En del kommersiella aktörer vill naturligtvis att svenskarna ska dricka mer. Därför vill de både avskaffa monopolet och sänka alkoholskatterna. Att det skulle öka skadorna gör dem inte så mycket.

De som är beroende av alkohol är bra kunder, som står för en stor del av försäljningen.

En del debattörer på högerkanten beklagar säkert att skadorna skulle öka, även om de inser att så skulle bli fallet. Men att avskaffa monopolet är ideologiskt viktigare.

Det tar emot att erkänna att ett statligt monopol kan ge bra service och är populärt. Det sticker i ögonen att Systembolaget har högt förtroende och under flera år har rankats som landets bästa serviceföretag. Det försvårar den ideologiska kampen mot statlig verksamhet.

Många förespråkare för gårdsförsäljning, bland annat inom Centerpartiet, är säkert uppriktiga när de hoppas att den ska gå att förena med bevarat detaljhandelsmonopol i övrigt. De tror att om en EU-dom skulle hota monopolet, så kan man dra tillbaka tillståndet till ”gårdsförsäljning”.

Men det är inte alls säkert att man då får ”backa bandet”. Det har höga jurister, till exempel Justitiekanslern, påpekat.

Det är alltså farligt att chansa. Att införa utredningens förslag skulle undergräva förtroendet för Sveriges försäkringar till domstolen, att monopolet är till för att skydda folkhälsan, inte för att gynna svenska produkter.

Förslagets begränsningar när det gäller mängden drycker som skulle få säljas på tillverkningsställena, har kritiserats redan innan det har genomförts. Man kan räkna med att frågan skulle hamna i EU-domstolen.

Trots att svenskarna dricker mindre nu än tidigare, är alkoholskadorna fortfarande ett allvarligt samhällsproblem, både för många som dricker och för deras omgivning.

Att begränsa konkurrens och privat vinstintresse i detaljhandelsledet är en viktig del av svensk alkoholpolitik. Det har också stöd både i forskning och i Världshälsoorganisationens rekommendationer.

Dessutom, om Systembolaget skulle avskaffas, skulle de svenska småskaliga tillverkarna förlora en försäljningskanal som är viktigare för dem än att få sälja till besökare. Det ligger inte i deras intresse.

Vi vill därför vädja till dem, bland annat inom Centerpartiet, som vill behålla den svenska solidariska, restriktiva alkoholpolitiken: Spela inte med i de alkoholliberala högerkrafternas spel! Det vore att spela rysk roulette med folkhälsan.


Anitra Steen, vd för Systembolaget 1999–2009
Gabriel Romanus, vd för Systembolaget 1982–1999


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE