Att bara ropa på fler poliser räcker inte

Debattören: Människorna i förorten måste inkluderas om vi ska lösa problemen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det finns en enorm potential och tusentals talangfulla individer i förorterna. Vi har dessvärre ett samhälle där alla inte har samma förutsättningar för att nå sin fulla potential. Det vill vi ändra på, skriver Deqa Abukar.
Det finns en enorm potential och tusentals talangfulla individer i förorterna. Vi har dessvärre ett samhälle där alla inte har samma förutsättningar för att nå sin fulla potential. Det vill vi ändra på, skriver Deqa Abukar.

DEBATT. De senaste årens problem med ökande klyftor, utbrett utanförskap och fler dödsskjutningar har inte undkommit någon. Många är chockade över utvecklingen och undrar hur detta kan ske i Sverige.

Det är lätt att haka sig upp på symptomen och glömma orsaken till problemen. Sveriges utanförskapsområden dras med utmaningar så som hög arbetslöshet, dåliga skolresultat, diskriminering på arbetsmarknaden, sämre löner men även avsaknaden av myndigheter och statliga institutioner.

När statliga myndigheter flyttar ut sina verksamheter från förorten till redan integrerade och väletablerade områden så signalerar de också till människorna i utanförskapsområdena att de inte är lika viktiga. Detta ökar känslan av hopplöshet, brist på framtidstro och att man inte är välkommen in i det övriga samhället.

Denna hopplöshet utmynnar i minskad delaktighet och tillhörighet i samhället.

Sverige står inför historiska men också är helt nya typer av utmaningar. I mångt och mycket så har inte beslutsfattarna varit redo för detta, och därför försökt lösa problemen med gamla metoder.

Men när ett samhälle står inför nya utmaningar så behövs också nya lösningar. Tidigare metoder må ha varit effektiva för gamla problem, men dagens utmaningar förutsätter också att man kommer med nya former av krafttag och problemlösningar.

Hur mycket än beslutsfattare upprepar sina mantran om att bryta utanförskapet och integrera förorterna så kommer det inte att lösa befolkningens problem om inte människorna som bor där också inkluderas i problemlösningen.

Många av de förslag som kommer från beslutsfattarna fokuserar på att lösa symptomen på de mest akuta problemen så som våldet. Men det löser inte själva grundorsaken till att problemen finns.

För att eliminera utanförskapet så måste samhället och politikerna ta krafttag och komma med nya lösningar tillsammans med lokalbefolkningen.

Fokus måste ligga på jämlikhet och insynen att de i förorten är minst lika kapabla som alla andra svenskar att vara en del av samhället.

Det finns en enorm potential och tusentals talangfulla individer i förorterna. Vi har dessvärre ett samhälle där alla inte har samma förutsättningar för att nå sin fulla potential.

Orsaken är att många av förortens invånare inte får redskapen eller möjligheterna till att ta till vara på möjligheterna. Därför så har vi på Bling tagit initiativet till att skapa rätt förutsättningar för förortens invånare att nå sin fulla potential.

Bland våra initiativ finns bland annat ”För-orten” som är en tävling där entreprenörer från utanförskapsområden får stöd för att lyckas med sina idéer.

Genom ”För-orten” inspirerar vi fler att våga ta steget in i entreprenörsvärlden samtidigt som plattformen erbjuder verktyg och nätverk för att snabbare kunna nå framgång på lika villkor.

På sikt ska det leda till fler entreprenörer som skapar ett mer jämställt, jämlikt men framför allt; ett inkluderande samhälle. I tävlingen delas det ut totalt 500 000 kronor och tjänster i två kategorier; för kvinnligt entreprenörskap och för socialt entreprenörskap.

För att skapa ett mer inkluderande samhälle så måste vi ge förortens invånare verktygen att själva skapa möjligheter. Potentialen finns, talangerna är många, det enda som fattas är verktygen för att utanförskapsområdena ska blomstra.

”För-orten” är vårt sätt att skapa dessa verktyg.


Deqa Abukar, grundare av entreprenörsnätverket Bling


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE