Sverige har blivit en frizon för biltjuvar

Debattörerna: Tjuvarna hittar bilen via bilregistret – systemet måste ändras

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Anders Ydstedt och Wilhelm Douglas, KAK, skriver att bilstölderna minskar i Sverige, men blir samtidigt brutalare. Tjuvarna riktar in sig på exklusiva bilar - som de hittar via bilregistrets uppgifter: ”Sverige ska inte vara en frizon för biltjuvar.” skriver de.
Foto: Malin Arnesson
Anders Ydstedt och Wilhelm Douglas, KAK, skriver att bilstölderna minskar i Sverige, men blir samtidigt brutalare. Tjuvarna riktar in sig på exklusiva bilar - som de hittar via bilregistrets uppgifter: ”Sverige ska inte vara en frizon för biltjuvar.” skriver de.

DEBATT. Antalet bilstölder går ner i Sverige. Trenden har varit tydlig det senaste decenniet enligt Brottsförebyggande rådet (Brå). Samtidigt blir de stölder som sker allt brutalare.

En viktig anledning till detta är att bilregistret är öppet och de kriminella kan enkelt hämta uppgifter om bilägarnas bostadsort. Det är dags att göra något åt detta. Sverige ska inte vara en frizon för biltjuvar.

Nyligen kunde vi läsa om en familj i Nacka som väcktes en natt i maj av att deras fönster krossades och någon eller några tog sig in i huset. En kort stund därefter försvann deras bil i hög hastighet från garageuppfarten. Händelsen gick mycket fort.

Bilnyckeln hade legat i hallen, flera meter från fönstret och det är oklart hur tjuven kunde hitta den så snabbt, men någon form av föreberedelse har troligen ägt rum. Detta är exempel på en form av brottslighet riktad mot bilister som blir allt vanligare, enligt Polisen.

Totalt sett har antalet bilstölder stadigt minskat under det senaste decenniet. Sedan Brå inledde sina undersökningar 2006 har det nästan skett en halvering av andelen utsatta hushåll (från 0,9 procent 2006 till 0,5 procent 2015).

Bilbrottsligheten har också minskat stadigt sedan 1990-talet då bilarna började utrustas med elektroniskt stöldskydd som gör det svårt att tjuvkoppla. Men bilister är alltjämt den mest utsatta gruppen vad gäller fordonsrelaterad brottslighet och exempelvis mopeder eller motorcyklar stjäls i mycket mindre utsträckning.

Att få bilen stulen och dessutom inbrott i det egna hemmet är naturligtvis ett trauma för de drabbade. Dessutom resulterar detta i stora ekonomiska förluster för samhället. Antalet bilar som helt försvinner och troligen säljs utomlands har ökat de senaste åren.

Den nya typen av brottslighet som bilister utsätts för är mer planerad och riktad mot enskilda personer, särskilt de med exklusivare bilar. Samtidigt har det aldrig varit enklare att hitta information om vem som äger ett fordon och var vederbörande bor.

Med några klick kan tjuvarna snabbt få den information de vill ha från Bilregistret. Sverige är med andra ord en frizon för biltjuvar. Det kan inte få fortsätta på det här sättet.

KAK menar därför att det är dags att se över hur bilregistret fungerar. Visst är den svenska öppenhetstraditionen något fint i grunden. Men i takt med att omvärlden ändras måste också våra system göra det.

Man behöver bara se på vårt grannland Norge där det krävs särskilda tillstånd för att få ut uppgifter om fordon.

En avgift måste betalas och den som begär ut uppgifter måste ange vad vederbörande ska använda dem till. Där en högst rimlig ordning.

Det är dags att Sverige gör som bland annat vårt grannland och gör systemet med bilregistret mer rättssäkert.

Hade vi haft ett sådant system skulle familjen i Nacka kanske sluppit att väckas av att rutan krossades den där kvällen i maj.


Anders Ydstedt
Wilhelm Douglas


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE