Det räcker inte med gester från regeringen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Anna Troberg (PP): Sverige måste sluta utvisa HBTQ-flyktingar till homofoba regimer

Situationen för hbtq-personer i Uganda har länge varit akut. Nyligen undertecknade landets president dessutom en Anti Homosexuality Bill som gjort läget helt ohållbart. Lagen innebär bland annat att hbtq-personer som redan riskerar att dagligen utsättas för förföljelse, våld och död, nu även riskerar mångåriga eller livstids fängelsestraff.

Finansminister Anders Borg befinner sig just nu i Uganda och valde att avsätta en stund till att träffa hbtq-aktivister i landet. Mötet var naturligtvis tänkt som en markering mot Ugandas hbtq-fientliga inställning, men sådana gester faller platt när man ännu inte sopat framför egen dörr.

Sverige skickar systematiskt tillbaka hbtq-flyktingar till länder, däribland Uganda, där de riskerar förföljelse, våld och död. Allt dessa hbtq-flyktingar får av Sverige är en klapp på axeln och en uppmaning om att hålla sig i garderoben i hopp om att allt nog kommer att gå bra då.

Dessutom har FRA en egen specialversion av Personuppgiftslagen (PUL) som ger dem en unik möjlighet att samla in information om människors sexuella läggning. Det står dem dessutom fritt att idka byteshandel med sådan information med främmande makt. Vilka länder som får vilken information är hemligt, men det är rimligt att anta att information om sexuell läggning bara är intressant på de platser i världen där homosexualitet anses vara ett stigma.

Det är naturligtvis ett tidskrävande arbete att från Sverige få homofoba regimer på bättre tankar, men om vi alls ska kunna påverka måste vi erkänna och ta itu med våra egna smyghomofoba tendenser. Våra politiska makthavare måste göra allt som står i deras makt för att förbättra situationen här och nu. Just nu gör regeringen inte det. De gör ingenting.

De svenska utlämningarna av hbtq-personer sker visserligen i strid mot både den svenska lagen och internationella överenskommelser vi skrivit under, men det sker likt förbannat. Den svenska regeringen har inte lyft ett finger för att förändra det sorgliga faktum att Sverige aktivt matar homofoba regimer med hbtq-flyktingar.

Tills den svenska regeringen matchar sina ministrars eviga hbtq-flörtande med verklig handling, så kan jag som svensk flata och pirat inte göra annat än att skämmas. Utan konkret handling är Borgs möte med hbtq-aktivister i Uganda bara ett sorgligt hbtq-safari i syfte att polera över det faktum att regeringen vänder bort blicken medan svensk polis eskorterar hbtq-flyktingar till ett rent helvete.

Sverige kan göra verklig skillnad i dag. Sverige ska hedra den svenska lagen och de internationella överenskommelser vi skrivit under. Sverige måste erbjuda hbtq-flyktingar ett tryggt hem. Nu.

Anna Troberg

Partiledare Piratpartiet

Publisert: