Vi vill värna både modern och barnet

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Replik från Kristna värdepartiet: Abort är ingen lösning

Carina Ohlsson, ordförande för S-kvinnorna, riktar i en debattartikel 13/1 skarp kritik mot Kristna Värdepartiets abortpolitik. Vi vill först framhålla ett faktum som kanske har undgått Ohlsson: Vi är emot både legala och illegala aborter. Vi vill inom och utanför Sveriges gränser verka för lösningar som värnar både modern och barnet och, i linje med detta, motarbeta också illegal abortverksamhet.

Vi hjälper utsatta kvinnor genom att bekämpa grundorsakerna till att graviditet blir till krisgraviditet ­– såsom fattigdom, kvinnoförtryck och ensamhet – inte genom att ta livet av deras små. Detta menar vi är den enda respektfulla och människovärdiga attityden.

Men framför allt: Argumentet ni anför, att ett förbud mot abort kan ha tragiska sidoeffekter, är bara giltigt om den ofödde inte är en människa. Vi måste börja debatten i rätt ände.

Om abortingreppet kan jämföras med att operera bort halsmandlarna vore det en ytterst märklig ståndpunkt att förbjuda den sortens operationer – det håller vi helt med om. Men om det är en människa som dödas i en abort blir i stället er ståndpunkt extrem – rent ut sagt absurd.

För mig som kvinna är det en självklarhet att mina kroppsliga rättigheter aldrig får bli en förevändning för att kränka en annan människas kroppsliga rättigheter. Särskilt inte när det gäller den som är mindre och svagare än jag själv. En jämlikhet som kräver något sådant är inte värd namnet.

Annette Westöö

Kristna Värdepartiet

Publicerad: