Debatt

Stoppa lockerbjudanden i valet av gymnasieskola

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Ett medvetet skolval måste vara fritt från kommersiell påverkan

Tiotusentals föräldrar och ungdomar har under februari brottats med valet till gymnasiet.

Valet av gymnasieutbildning är ett av de viktigaste valen en ung människa gör och alternativen blir bara fler och fler. Olika skolor har inte varit sena med att tapetsera staden med diverse olika erbjudanden om varför man ska välja just deras skola. Det har varit erbjudanden om spännande resor, lunchkuponger som kan lösas in på matställen med mera.

Detta är problematiskt då olika lockbeten inte i sig säger något om vilken kvalitet undervisningen har eller vilka framtidsmöjligheter som öppnas.

Det borde vara en självklarhet för elever och föräldrar att de ska ha rätt till objektiva fakta som ger en rättvis jämförelse mellan skolor. Det kan stödja osäkra familjer att göra jämförelser och hitta rätt skola och utbildningsinriktning. Om det fanns sådana öppna jämförelser skulle också medborgarna få en bättre inblick i vad deras skattepengar går till.

Tyvärr har informationen inte på långa vägar varit så saklig. Detta måste det bli ändring på. Att locka till sig elever genom gratis fjällresor eller prylar som inte har med undervisningen att göra är inte acceptabelt.

Utbildningsminister Jan Björklund borde snabbt sammankalla skolans olika huvudmän för att se till så att befintliga riktlinjer efterlevs. Om framgång inte nås kommer vi att agera för att en lagstiftning på området kommer tillstånd.

Men för att situationen för den enskilde ska bli än bättre och att det ska bli lättare att navigera i den djungel av olika alternativ som finns, vill vi förstärka gymnasiets studie- och yrkesvägledning. Vi har, tillsammans med V och MP avsatt resurser för att bygga ut och kvalitetssäkra rådgivningen.

Vidare vill vi ställa krav på vilken information varje skola ska ha tydligt tillgänglig för elever och medborgare. Varje skola som finansieras offentligt ska vara skyldig att göra kvalitetsredovisningar och delta i öppna jämförelser. Det kan röra sig om andel behöriga lärare, andel självstudier och lärarledd undervisning, elevernas resultat och vilka resurser som finns i form av studievägledning, bibliotek med mera.

Avslutningsvis ska varje grundskoleelev få god information inför valet av gymnasieutbildning om förutsättningarna att få arbete efteråt. Därför ska alla gymnasieskolor vara skyldiga att följa upp sina elever efter att de lämnat gymnasiet. Informationen om andelen i jobb och vidare studier ska vara obligatoriska inslag i alla gymnasieskolors kvalitetsredovisningar.

Vi är övertygade om att dessa förslag skulle kunna medverka till en betydligt bättre situation för alla elever och föräldrar som i framtiden kommer att välja sin gymnasieskola.

Marie Granlund (S)

Utbildningspolitisk talesperson

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Skola & utbildning

ÄMNEN I ARTIKELN

Skola & utbildning