Helt rätt, alla måste ta ansvar för nyanlända

Replik från Lärarförbundet om bästa skolkommunerna

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Precis som Wallsten konstaterar har vi varit tydliga med kravet på att alla kommuner och fristående skolhuvudmän behöver vara med och dela på ansvaret för nyanlända elever, skriver Johanna Jaara Åstrand.
Precis som Wallsten konstaterar har vi varit tydliga med kravet på att alla kommuner och fristående skolhuvudmän behöver vara med och dela på ansvaret för nyanlända elever, skriver Johanna Jaara Åstrand.

REPLIK. Marino Wallsten, kommunalråd i Fagersta kommun, sätter fingret på de skilda förutsättningar som kommuner i Sverige har i dag med anledning av Fagerstas placering i vår rankning Bästa skolkommun.

Han bidrar genom det till det som är rankningens främsta syfte. Nämligen att skapa en debatt kring skolans villkor och det ansvar som både regering och skolans huvudmän har för att skapa en likvärdig skola.

Jag håller med Marino Wallsten om den problembild som följer av att vissa kommuner har fått ta ett orimligt stort ansvar för våra nyanlända elever medan andra kommuner har stängt dörren.

Precis som Wallsten konstaterar har vi varit tydliga med kravet på att alla kommuner och fristående skolhuvudmän behöver vara med och dela på ansvaret för nyanlända elever och att skolkapacitet bör vara ett kriterie vid utplacering av asylsökande. Att så inte varit fallet har gett påtagligt olikvärdiga förutsättningar mellan kommunerna.

Vi anser att detta måste lösas på nationell nivå: de kommuner som har störst skolutmaning, på grund av till exempel stor andel icke-högskoleutbildad befolkning, stor flyktinginvandring, eller allmänt svag socioekonomi hos medborgarna, måste få mer resurser till sitt förfogande. Annars kommer vi inte kunna stärka likvärdigheten i svensk skola och klara det kompensatoriska uppdraget.

Vi har därför länge förespråkat att det bör ske ett omtag av finansieringen av svensk skola och en bättre omfördelning mellan kommunerna beroende på hur stora behoven är.

Genom införandet av det likvärdighetsbidrag, som Skolkommissionen föreslog, har Sverige påbörjat den resan. Vi välkomnar att övergångsregeringen fortsatte den utlovade utbyggnaden av bidraget och förutsätter att riksdagen är vis nog att låta det vara kvar.

Vi menar att en fortsatt upptrappning till de utlovade sex miljarderna är helt nödvändigt samt att motsvarande system införs för förskola och fritidshem, i enlighet med vad Håkan Sörman föreslog i sin översyn av den kommunala kostnadsutjämningen.

Med en mer kompensatorisk resursfördelning mellan kommuner så får kommuner som Fagersta en bättre möjlighet att ge sina barn och elever det stöd och utmaning de har rätt till, oavsett var de kommer ifrån eller vilka behov de har.

På köpet har de goda chanser att klättra i Bästa skolkommun.


Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här:

Publicerad:

LÄS VIDARE