Debatt

Därför är svenska polisen i djup kris

Polisen Marcus: Det handlar om mer än dåliga löner och arbetsmiljö

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kompetent personal inom Polisen knuffas bort till förmån för ja-sägare, skriver debattören.
Kompetent personal inom Polisen knuffas bort till förmån för ja-sägare, skriver debattören.

DEBATT

DEBATT. 2015 satt jag på chefens kontor och skulle få feedback på min jobbansökan. Chefen motiverade beslutet: ”Du har väldigt mycket kunskap, ett enormt driv och engagemang. Det skrämmer mig. Därför får du ingen tjänst.”

Det var uppenbart vad det handlade om då och det blev övertydligt när jag två år senare skrev min masteruppsats på Göteborgs universitet: Polismyndighetens vänskapskorruption och kunskapsförakt.

Poliskrisen handlar inte bara om godtyckliga och dåliga löner, dålig arbetsmiljö eller mycket begränsade möjligheter till utveckling och utbildning. Poliskrisen handlar även om den interna kultur, som i vart fall i polisområde Storgöteborg, präglas av vänskapskorruption och kunskapsförakt.

Detta har lett till mediokra chefer som gör att engagerade poliser slutar när de inte får gehör för sin feedback på förbättringar i organisationen. Vidare knuffas lämpliga poliser bort till förmån för ja-sägare och vänner till chefer.

I polisområde Storgöteborg finns det många exempel på illegitima rekryteringar. Vänner väljs före lämplighet och kompetens. Vänner som underkänts på tester, som mäter logiskt tänkande samt personlighet, får göra om testerna eller får en tjänst de inte skulle haft. På grund av detta finns det tjänster som saknar godkänd och kompetent personal. Situationen skapar en uppgivenhet och frustration över att man i Göteborg ser kunskap och engagemang som ett hot istället för en tillgång.

Vidare har förtjänst och skicklighet ingen betydelse när vänskapsband avgör vem som skall få en tjänst eller utbildning. Detta har jag fått bekräftat av flera anställda på Polismyndighetens rekryterande avdelning.

Många osäkra chefer hanterar feedback genom bestraffning. I en studie utförd av Polisförbundet berättar sex av tio poliser att man inte vågar framföra kritik inom Polismyndigheten på grund av rädsla för lägre löneutveckling, stoppad karriär eller att man blir utfryst. Polismyndighetens oförmåga att ta emot feedback tydliggörs i en intervju med polisprofessorn Stefan Holgersson från Linköpings universitet.

”Jag kan till exempel konstatera att när jag sökt andra tjänster inom polisen så har jag fått omdömet att jag har den lägsta förmågan i att skriva och tala och att det inte funnits några förbättringsmöjligheter på den punkten, enligt polisen. Men mina förmågor på det området räcker till att bli docent och professor. Så jag tycker det säger mycket om vänskapskorruption och synen på visselblåsare i Sverige, att vi inte har något starkt skydd här.”

För den kompetente individen är det nedslående med vänskapsrekryteringar, men i ett större perspektiv ligger samhällsförlusten. Vänskapskorruption och kunskapsförakt leder till en stillastående och ineffektiv organisation. Det leder till ett minskat förtroende, minskad arbetstillfredsställelse, minskad lojalitet samt ett ineffektivare arbete, enligt en studie i International Business & Economics Research Journal.

För att uppfylla polisens mål – att minska brottsligheten och öka människors trygghet – krävs det en effektiv organisation med kompetent personal. Något som vänskapskorruption och kunskapsförakt förhindrar.

I boken Den stora polisreformen skriver forskaren Micael Björk: ”Svensk polis kan i dag inte göra mycket annat än att ställa till rätta det som trasats sönder. Inte i samhället, utan i den egna organisationen.” En mycket insiktsfull slutsats och ett uppdrag för vår nya Rikspolischef.

Rikspolischef Anders Thornberg, du har ett gediget arbete framför dig med att bryta Polismyndighetens destruktiva chefskultur! Med anledning av vänskapsrekryteringarna i initialskedet av den nya Polismyndigheten borde du förslagsvis inte tillåta att chefsförordnanden som löper ut förlängs. Du borde tillsätta objektiva rekryteringar där fokus ligger på förtjänst och skicklighet. Vidare bör underpresterande och olämpliga chefer, på alla nivåer, inte vara aktuella för några nya tjänster inom Polismyndigheten.


Marcus Leijon, polisinspektör i Göteborg


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Krisen inom Polisen

LÄS VIDARE

DEBATT. Jag tycker fel – och ska skrämmas till tystnad

ÄMNEN I ARTIKELN

Krisen inom Polisen

Polismyndigheten

Anders Thornberg