ÅSIKT

Ni satsar miljarder – men inte på miljön

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Maria Weimer (L): Överenskommelsen är en dyr väg för Sverige

Vi välkomnar att effektskatten på kärnkraft tas bort men det var väl å andra sidan närmast en självklarhet då ingen regering skulle vilja ta ansvar för att släcka ner 40 procent av svensk el, skriver debattören.

DEBATT. Regeringen har i dag tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ingått en energiöverenskommelse.

Liberalerna har valt att stå utanför eftersom de massiva subventionerna inte är ekonomiskt försvarbara och helt saknar klimatnytta.

Liberalerna har deltagit i de samtal som förts mellan regeringspartierna och alliansen. Vår utgångpunkt har hela tiden varit att nå en blocköverskridande energiöverenskommelse som utifrån marknadsekonomiska principer värnar fördelarna med dagens elsystem och fokuserar på att minska klimatutsläppen i Sverige och vårt närområde. Tyvärr gick samtalen i en riktning som vi inte kunde acceptera och efter att vi påpekat det blev vi inte längre inbjudna.

Vi vill ha ett 100 procent fossilfritt elsystem. Vi har drivit på för att subventioner och stödsystem ska tas bort samt för att effektskatten på kärnkraft ska avskaffas helt.

Vi tror på en teknikneutral energipolitik som inte ensidigt stödjer enskilda energislag utan välkomnar utveckling av all teknik som är utsläppsfri. Förnybar energi är för oss inte ett mål i sig utan ett medel för att lösa klimatproblemet.

Vi välkomnar att effektskatten på kärnkraft tas bort men det var väl å andra sidan närmast en självklarhet då ingen regering skulle vilja ta ansvar för att släcka ner 40 procent av svensk el. Vi ser också mycket positivt på att fastighetsskatten på vattenkraft sänks. Vattenkraften är sannerligen kronjuvelen i vårt svenska energisystem och behöver nya investeringar för att kunna tjäna oss i hundra år till.

Uteblivna klimatvinster

I en tid då klimathotet är på allas läppar och det bara gått drygt ett halvår sedan Parisavtalet slöts presenteras en energiöverenskommelse som ger noll klimatnytta. Av de miljardbelopp på subventioner som föreslås ger inte en enda krona en reell klimatvinst. Det går bara att drömma om vilka klimatsatsningar som skulle kunna göras för samma summa.

Dyra subventioner

Vi välkomnar verkligen mer förnybar energi men det betyder inte att vi vill se stödsystem för gammal teknik. De olika kraftslagen ska bära sina egna kostnader. Nu pumpas i stället skattemiljarder in till havsbaserad vindkraft trots expertmyndigheters avrådan. Vi ser gärna mer förnybar el men den ska byggas när det behövs och när någon vill betala.

Flera instanser såsom Konjunkturinstitutet och Kungliga ingenjörsvetenskaps akademi (IVA) ifrågasätter elcertifikatsystemet eftersom det inte leder till minskade utsläpp. Trots att en utredning skulle behövas om elcertifikatens utformning och inverkan på elsystemet innan nya beslut fattas så förlängs nu systemet i 10 år till.

Vi beklagar verkligen att det inte gick att nå en mer marknadsbaserad överenskommelse. Men vi valde att säga nej till dyra subventioner som snedvrider konkurrensen. Vi kan bara konstatera att fem partier valt en annan väg som vi anser är en dyr väg för svensk elproduktion och som saknar klimatnytta.

Maria Weimer, energipolitisk talesperson Liberalerna

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.