Snabbspår för akademiker utesluter inget annat

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Slutreplik från TCO om snabbspår in på arbetsmarknaden för nyanlända

Almega hävdar att TCO blundar för verkligheten när det gäller dagens migration. Tesen är att vi inte uppmärksammar att det finns en stor andel av de nyanlända som kortutbildade.

Det stämmer inte. Tvärtom har vi har varit tydliga med att de åtgärder som vi föreslår utgår från kunskapen om att nyanlända är en heterogen grupp individer som behöver olika insatser för att ges möjlighet till etablering på svensk arbetsmarknad.

TCO delar emellertid inte Almegas syn att det finns en motsättning mellan att forma snabbspår för välutbildade akademiker som snabbt kan komma i arbete inom bristyrken, och att genomföra insatser för de kortutbildade som behöver mer stöd.

TCO vill att insatser sätts in tidigt och inriktas på att tillvarata kompetensen hos den enskilde individen. Vi har föreslagit åtgärder vars syfte är att förbättra den gemensamma infrastrukturen för vägledning, validering, utbildning och matchning. Vår uppfattning är att snabbspår som formas i dialog på branschnivå är viktiga verktyg för att ge alla individer, oavsett utbildningsnivå, möjlighet att bidra utifrån sina unika förutsättningar.

Arbetsgivare och fackförbund har en viktig roll att spela för att underlätta etableringen för nyanlända. Vi har ett gemensamt ansvar för att nyanländas kompetens tas tillvara och att tiden från att man kommer till Sverige och får möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden kortas. Allt annat är ett resursslöseri. TCO välkomnar därför att Almega vill bidra i detta viktiga arbete och ser framemot en fortsatt konstruktiv dialog.

Eva Nordmark

Ordförande TCO

Publicerad: