Misstron mot lokala politiker är farlig

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Anders Knape, SKL: Tro inte på rikspolitikers lockrop om förstatligande

Det är valår och välfärdsfrågorna står i fokus. Vården, skolan och omsorgen toppar listan över det som diskuteras och olika löften om reformer avlöser varandra i en strid ström. Det är både brukligt och begripligt. Val vinner man på frågor som berör.

Att vården, skolan och omsorgen främst är ett lokalt ansvar framhålls selektivt och med en viss inkonsekvens från rikspolitiken. Det beror vad man vill ha sagt – fungerar det bra eller dåligt? Har det blivit bättre eller vill man förbättra? Allt kan anpassas och kommunsektorn får allt som oftast agera syndabock när det inte fungerar eller när det fungerar dåligt. Däremot gäller inte det omvända. Med den logiken och retoriken är det också lätt att lockas till förslag om den något förenklade lösningen om ett förstatligande.

Det må vara hänt att rikspolitiken kidnappar lokala välfärdsfrågor under ett valår, men den misstro som allt oftare riktas mot våra lokala politiker och medarbetare är inte bara beklaglig. Den är rent av farlig. Att regelbundet beskyllas för att göra ett dåligt och amatörsmässigt jobb, riskerar att skrämma bort potentiella lokalpolitiker och framtida medarbetare inom vård, skola, omsorg. 

Det är dessutom osakligt och fel att racka ned på kommunsektorn och välfärdstjänsterna. Det är en myt att välfärdstjänsterna fungerar dåligt. Vi levererar mer och bättre än någonsin och invånarna har aldrig varit så nöjda som nu med den service som kommuner och landsting står för. Vi lägger också mer resurser än någonsin tidigare på välfärdstjänsterna i kommuner och landsting.

Tron på förstatligande som den bästa lösningen på välfärdens tillkortakommanden är inte realistisk. Välfärdsfrågorna är mer komplexa än att ett byte av huvudman plötsligt skulle lösa de problem som finns.

Jag vill tvärtom hävda att det är just den decentraliserade styrningen som är nyckeln till Sveriges goda välfärd. Att på lokal nivå, i närsamhället, kunna vara med och styra hur vardagen ska utformas, är en fantastisk tillgång och en källa till utveckling. Det faktum att de styrande lokalpolitikerna nyttjar samma vård, skola och omsorg som sina väljare, bör väl – om ingenting annat – borga för att de gör ett bra jobb.

Att anklaga lokalpolitiker för att vara inkompetenta medan rikspolitiker klarar av allt är också ett märkligt grepp. Vi nomineras av våra partier och väljs av medborgarna. Oavsett om vi kandiderar lokal, regionalt eller nationellt. Vi vilar ju trots allt på samma grund.

Hela poängen med förtroendevalda är att de ska företräda svenska folket. Det gäller samtliga folkvalda. Rikspolitiker såväl som lokalpolitiker. 

Anders Knape,

Ordförande Sveriges Kommuner och Landsting

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN