ÅSIKT

Så får vi bukt med sjuksköterskebristen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

MP: Gör det möjligt att jobba och utbilda sig samtidigt

Foto: Antalet utbildningsplatser på landets universitet och högskolor minskar samtidigt som sjuksköterskebristen blir allt värre.

Under sommaren är bristen på sjuksköterskor vid Sveriges sjukhus påtaglig. Enligt en ­rapport från Vårdförbundet ­vittnar samtliga svenska sjukhus om att det råder allvarlig brist på sjuksköterskor. Problematiken äventyrar patientsäkerheten och ­skapar en dålig arbetsmiljö för sjukvårdspersonalen som inte hinner göra sitt jobb på bästa sätt.

Även om bristen är påtagligast under sommaren, är det ett ­problem årets alla dagar. ­Därför måste det skapas förutsättningar för fler att utbilda sig till sjuksköterskor.

Sedan 2011 har antalet utbildningsplatser vid svenska universitet och högskolor blivit 16 000 färre. Nuvarande prognos pekar på att ytterligare 10 000 kommer försvinna fram till 2017. Samtidigt har satsningarna på enskilda områden, som läkarprogrammet, varit långt ifrån tillräckliga för att möta dagens vårdbehov.

Långtidsarbetslösheten bland Sveriges unga ökar samtidigt som det saknas arbetskraft inom många områden. Ett område där vi ser en stor brist är specialistsjuksköterskor. Det leder till svårigheter för landstingen att tillsätta tjänster och tvingar dem till dyra lösningar med inhyrd personal. Uppgifter från landstingsstyrelsen i Stockholm visar till exempel att kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor där ökat med 73 procent sedan 2009.

Tillgången på specialistsjuksköterskor har minskat med en femtedel sedan 1995 då två ­tredjedelar av alla sjuksköterskor hade specialistkompetens, mot knappt hälften 2010. Att ­hyra in personal i stället för att se till att ordinarie personal stannar kvar, innebär ett ineffektivt användande av skattemedel och att landstingen dräneras på kunskap när den tillfälliga ­personalen försvinner.

Ska vi klara vård- och utbildningsbehovet måste mer satsas på högre utbildning. För få sjuksköterskor tar steget att vidareutbilda sig när de ekonomiska incitamenten är små. Den som vill vidareutbilda sig måste gå ner i arbetstid eller ta tjänst­ledigt för att studera, samtidigt som löneökningen därefter blir marginell.

För att komma till rätta med bristen på specialistsjuksköterskor vill Miljöpartiet satsa på en ny modell där studier vid högskola och universitet ges parallellt med arbete. Därför lägger vi en satsning på 242 ­miljoner kronor som ger 230 studie­platser med specialisttjänst­göring inom psykiatri, ­äldreomsorg och avancerad ­nivå i glesbygdsmedicin. ­Intresserade kommuner och landsting ska erbjudas 75 ­procent av kostnaden för ­utbildningen.

Alliansregeringen har valt att prioritera bort utbildning till förmån för skattesänkningar. Nu ser vi resultatet av den politiken. Det är dags att ta tag i problemen med konkreta satsningar för en vård i världsklass där patient­säkerheten och de ­anställdas villkor sätts i fokus.

Helene Öberg

Oppositionslandstingsråd och sammankallande i partistyrelsen (MP)

ARTIKELN HANDLAR OM

Välfärd