ÅSIKT

”Klart det gör ont i en socialdemokrats hjärta”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Anna König Jerlmyr (M) svarar Roger Mogert (S) om välgörenhet: I min värld kompletterar det offentliga och civila varandra

”Vi har minskat antalet hemlösa”, skriver Anna König Jerlmyr (M).

Roger Mogert, oppositionsborgarråd i Stockholm stad, har äntligen gett sig ut i den socialpolitiska debatten. Det är efterlängtat för jag har ärligt talat undrat var han har hållit hus. Han rasar när jag påtalar vikten av det civila samhällets bidrag till värderingar som bygger på tolerans och respekt för varandra. Att stå upp för varandra och själva bidra till ett bättre samhälle är något som vi föräldrar måste förmedla till våra barn, det är ingenting som kan läras ut på en ABF-cirkel.

Självklart tar vi inom alliansen ansvar. I Stockholm stad satsar vi varje år över en halv miljard sammanlagt i arbetet med att minska hemlösheten. Vi ser resultatet i att antalet hemlösa de senaste åren har minskat med cirka 400 personer. I år satsar vi 13 ytterligare miljoner i arbetet med att förebygga och motverka att fler hamnar i hemlöshet och vi arbetar aktivt för att få fram än fler lägenheter till bostadslösa. Samtidigt samarbetar vi också med frivilligorganisationer genom att både upphandla tjänster och ge verksamhetsstöd.

På ett sätt är jag besviken för Roger Mogerts reaktion är så väntad. I Socialdemokraternas värld är det alltid politiken eller staten som ska göra allting. Där insatser för att hjälpa andra enbart är föremål för politikerna och inte ett ansvar för varje människa.

Då får vi också situationer som den i Bagarmossen där alla utom en vände bort blicken när en liten fyraårig pojke blev misshandlad. Låt oss kalla livsåskådningen ”Nånannanismen”.

I min värld står inte det offentliga och det civila mot varandra utan lever i symbios och kompletterar varandra. I Roger Mogerts värld verkar det endast vara politiker som kan bidra. Att socialdemokratin lämnade efter sig ett Sverige med världens största utanförskap är inte något som direkt stärker hans tes om att politiker skapar solidaritet.

Flera har hört av sig med positiva reaktioner på att jag nu lyft betydelsen av allt det engagemang som finns i Sverige. Många vill göra en insats.

Klart att det gör ont i en socialdemokrats hjärta, hela idén är ju att politiker ska tala om för människor hur de ska leva sina liv. Även om politiken och ideella organisationer har olika roller och uppdrag så kan vi och bör vi samarbeta mer.

Syftet är självklart – att hjälpa fler till en bättre och medmänskligare vardag.

I år är det officiella året för volontärskap och jag vill till skillnad från Roger Mogert göra allt för att uppmärksamma och ge uppskattning till alla de människor som dagligen gör stora insatser i det tysta.

Anna König Jerlmyr

ARTIKELN HANDLAR OM

Samhälle