V: Det är vi som är det nya landsbygdspartiet

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: Servicekontor och flygplatser – så ska vi minska klyftorna

Landsbygden står övergiven. Vi ser en ojämlik regional utveckling och ett Sverige som faller isär. Det är ett politiskt misslyckande. Därför har Vänsterpartiet tagit fram ett helt nytt strategidokument för landsbygdspolitiken.

Nu tänker vi gå i täten för att förbättra landsbygdens framtids- och utvecklingsmöjligheter. Vi ser oss som det nya landsbygdspartiet.

Skillnaderna mellan olika regioner i Sverige växer. Trots ambitiösa och stundtals stora ekonomiska stöd har vi ännu inte lyckats skapa likartade förutsättningar och chanser. Befolkningen minskar successivt i över två tredjedelar av landets kommuner. Den framtida generationsväxlingen på arbetsmarknaden kommer att leda till stora problem om vi inte tar ett övergripande ansvar för detta. Nedmonteringen av den statliga servicen och en obefintlig satsning på såväl it-system som väg- och järnvägsnät har cementerat de i dag ökande regionala skillnaderna.
 

Det här är en utveckling som måste brytas. Det nödvändigt att vi skapar de allra bästa möjligheterna för landsbygden om vi skall hålla ihop Sverige. 

Därför har Vänsterpartiet arbetat fram en helt ny strategi för landsbygden. Den innehåller fem huvudförslag:

Det lokala och regionala inflytandet över de statliga utvecklingsmedlen ska öka. Låt kommuner, regioner och företag tillsammans besluta hur de statliga regionala utvecklingsmedlen ska användas.

Samla Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans och delar av kommunernas service i en enda organisation på lokal nivå. Resurserna ska kunna användas gemensamt. Det ska finnas lokala servicekontor i varje kommun, med filialer i mindre tätorter.

Skapa en nordisk infrastrukturpolitik. Bygg gemensamt finansierade, ägda och drivna vägar, järnvägar och flygplatser. Framför allt för att stärka de norra regionerna och deras konkurrenskraft.

Ge de nordiska lokala sparbankerna och andelsbankerna möjligheter att stötta småföretagen och deras utveckling utanför tätortsregionerna. Tillgång till krediter är en grundläggande fråga för landsbygdens framtida utveckling. Vi vill utreda möjligheten till en gemensam nordisk kompetensbank för finansiering av nya jobb och företag samt för att öka bankkonkurrensen.

Regionala högskolor ska kunna söka resurser hos Formas för nordiskt samarbete kring landsbygdsutveckling. Tillsammans med i första hand regionernas småföretag ska högskolorna bygga upp nya kompetenser, produkter och tjänster samt nya näringar.

Vänsterpartiets strategidokument kompletteras av ett konkret punktprogram för landsbygdens framtid och utveckling. Vi ser en stor potential i de gröna näringarna. Turism, skogsförädling, bioenergi och närproducerad mat är områden som bör stödjas. Vänsterpartiet har också varit drivande för att förhindra nedläggningshotade tingsrätter och för att underlätta lanthandlarnas möjligheter att överleva.

Vi är övertygade om att högerregeringen och dess tro på marknadskrafterna är förlegad och för omodern för att bygga hela Sverige starkt. Centerpartiets politiska svängom är ett tydligt exempel på hur fel det kan bli. Men Vänsterpartiet tror på landsbygdens framtid och utveckling. Vi har visionerna och vi har förslagen.

Ulla Andersson,
Lena Olsson

Publicerad: