ÅSIKT

Regeringen slåss för att få sälja giftig fisk

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

S-parlamentariker: Dioxindebatten handlar inte om surströmming

I dag beslutade regeringen att fisk med dioxinhalter över de tillåtna ska få säljas i svenska affärer. Eskil Erlandsson har försökt att framställa det som att beslutet bara handlar om att rädda surströmmingen. I själva verket handlar det om rätten att sälja giftig fisk.

Dioxin är ett mycket giftigt ämne. Farligast är det troligen för foster och barn. Dioxin kan skada utveckling av hjärna och nervsystemet och leda till fertilitetsproblem, nedsatt immunförsvar och förhöjd cancerrisk. Foster och små barn är extra känsliga för ämnet.

I dag tillåts ändå fisk med för höga halter dioxin på den svenska marknaden. Det handlar framför allt om fet fisk, som strömming och lax från Östersjön. Egentligen är detta alltså förbjudet, men Sverige har ett undantag från EU:s gränsvärden med motiveringen att man samtidigt informerar om riskerna. Det har inte fungerat. Livsmedelsverket rekommenderar att barn och kvinnor i barnafödande ålder äter fet fisk från Östersjön max 2-3 gånger per år. Tyvärr är detta inte särskilt känt bland allmänheten. Sveriges undantag från gränsreglerna har alltså lett till att tusentals barn och kvinnor får i sig för höga halter dioxin.
 

I en miljöhälsoenkät från 2007 (Socialstyrelsen och institutet för miljömedicin, Karolinska) uppgav till exempel 6 procent av kvinnorna i barnafödande ålder att de äter strömming två gånger per månad eller mer. De riskerar alltså få i sig mycket högre halter av dioxin än vad som rekommenderas som säkert. Eftersom dioxinet ackumuleras i kroppen och tar lång tid att bryta ner är det alltså många foster som får i sig för höga halter dioxin i mammans mage.

Dagens regeringsbeslut handlade om huruvida man ville förlänga det svenska undantaget. På en presskonferens i dag gav Eskil Erlandsson ett besked som innebär att regeringen enats om att svenska konsumenter även i fortsättningen kommer att äta fisk med för höga halter dioxin.

Nu kan vi bara hoppas att regeringen tänker om, sätter barnens intresse främst och låter EU:s skyddsgränser gälla även för svenska konsumenter. Några fiskare skulle troligen drabbas ekonomiskt av detta, men det kan knappast vara ett skäl att riskera människors hälsa.

Jag hoppas att det inte är för att surströmmingen innehåller höga halter dioxin som man beslutat att fortsätta utsätta svenska konsumenter för stora mängder dioxin. För det första så finns det strömming med lägre halt dioxin, varför inte erbjuda surströmmingsätarna riskfria produkter? Alternativt skulle man kunna begära ett begränsat undantag enbart för fisk i färdiga förpackningar (konserver) med en märkning som tydligt talar om riskerna med för hög konsumtion.

Eskil Erlandssons satsning på matlandet Sverige känns mer och mer som ett skämt. Under sin tid som minister har Erlandsson motarbetat förbud mot farliga färgämnen i godis och läsk, ursprungsmärkning av kött och nu vill han erbjuda svenska konsumenter fisk med så mycket dioxin att de inte får säljas i övriga EU. Tänker Erlandsson att det är den dioxinspäckade fisken som ska göra Sverige berömt som matland?

Åsa Westlund
Europaparlamentariker (S) och ledamot i parlamentets
utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

ARTIKELN HANDLAR OM