ÅSIKT

”Leijonborg och Björklund borde vittna under ed”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Karl Frithiofsson: Åklagaren bör kalla in både ordföranden och vice ordföranden som vittnen.

Folkpartiledaren Lars Leijonborg har varit märkligt tyst tiden efter valet. Detta är kanske inte så märkligt eftersom partiet förlorade nästan hälften av det väljarantal som man fick i valet 2002. Men att partiet trots det fick bilda regering var trevligt för honom.

Kanske är det fadäsen med det olagliga ingreppet i det socialdemokratiska partiets interna material som oroar honom? Folkpartiets högsta tjänsteman – partisekreteraren – har ju erkänt att han och hans närmaste medarbetare utnyttjat det material de kom över för partiets attacker mot socialdemokraterna vad det gäller skolpolitiken och tunga socialpolitiska frågor.

Således folkpartiets huvudfrågor.

Lars Leijonborg vill få oss att tro att han inte var intresserad av att veta på vad sätt hans närmaste tjänstemän kommit över s-material. Några funderingar är självklara.

Det gäller ju förhållanden som direkt berör partiets högsta ledning – såväl ordföranden som vice ordföranden. Inte minst den sistnämnda som är partiets röst i skoldebatten. Gällde en delegering av grundläggande aktiviteter i dessa frågor till tjänstemän? Om svaret är ja är det ett uttryck för en slapp ledning. I så fall är det en verklig överraskning.

Lars Leijonborg och Jan Björklund ger intryck av att utöva ett kärvt befäl. Var det för dem ointressant att veta varifrån tjänstemännen fått materialet? Knappast!

Folkpartiets i hast tillsatta etikkommission konstaterar i sin rapport att partiet präglas av en allt för stark toppstyrning. Skulle detta antagande inte gälla partipresidiets agerande i slutet av en hård valrörelse?

Åklagaren bör kalla in både ordföranden och vice ordföranden som vittnen. I tingsrätten gäller vittnesmål under ed.

Karl Frithiofsson