Stim stöder lagförslaget

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Musikskaparnas organisation Stim stöder regeringens förslag till genomförande av det så kallade sanktionsdirektivet eller Ipred. Det behövs en tydlig lagstiftning för att skydda upphovsrätten. Samtidigt påpekar Stim att utvecklingen av nya affärsmodeller är en stor del av lösningen på problemet med illegal fildelning.

Stim stöder lagförslaget, men anser att en ensidig satsning på kontroller inte är ett hållbart svar på de utmaningar som utvecklingen skapar. I stället förespråkar Stim att det utvecklas nya affärsmodeller för aktiv musikanvändning på nätet. Regeringens förslag skapar förutsättningar för en utveckling som både tar tillvara på internets möjligheter och musikskaparnas rätt till ersättning för sitt arbete.

Stim ser framför allt regeringens förslag som en möjlighet stoppa dem som storskaligt profiterar på andras skapande och som står för en närmast industriell illegal uppladdning av musik på nätet. Det handlar om en liten minoritet i det stora fildelarkollektivet. Men det går inte att kriminalisera en hel ungdomsgeneration och sanktionsdirektivet handlar inte heller om att stoppa teknikutvecklingen, som några av dess kritiker gjort gällande.

Susanne Bodin, kommunikationschef Stim

Publisert: