ÅSIKT

Grattis alliansen – men nu räcker det

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Socialdemokraterna: Efter sex år står det klart att er politik inte funkar

Foto: Gustav Mårtensson

Det är nu åtta år sedan de fyra borgerliga partiledarna träffades hemma hos Maud Olofsson i Högfors. Trots en lyckad medielansering av Olofssons badtunna så blev det aldrig något bad, vilket kanske kan stå som symbol för de åtta åren.

När Annie Lööf i somras bjöd in till sitt föräldrahem i Småland för samtal om alliansens framtid, möttes hon inte direkt av entusiasm. Det är lätt att förstå varför, åren har solkat de glättiga budskapen och gjort verkligheten till regeringens värsta fiende. Många som hade hoppats att det glada gänget i Högfors skulle leva upp till sina löften om lägre arbetslöshet, bättre resultat i skolan och att unga bättre skulle tas tillvara i arbetslivet, är nu är besvikna, och förvånas över att regeringen mest verkar vara nöjd och utan idéer.

Arbetslösheten är i dag sju procent och prognoserna pekar på en fortsatt hög nivå. Bland ungdomar är arbetslösheten rekordhög. Antalet personer som varit arbetslösa i mer än två år har under den borgerliga regeringen ökat med 175 procent. Och förra veckan redovisade Skolverket att resultaten i skolan nu försämras för sjätte året i rad.

I stället för att agera så ägnar sig regeringen åt att trixa med siffror, hitta på nya statistiska begrepp och dela upp människor i olika grupper.

Vi socialdemokrater utvecklar i stället en offensiv och framtidsinriktad politik som bygger på kunskap, innovation, företagande och arbete. Under våren och sommaren har vi lagt en rad näringspolitiska förslag så att företagen kan växa och bli fler och efterfråga mer arbetskraft.

Vi vill införa ett Innovationspolitiskt råd, som på högsta politiska nivå systematiskt driver på för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi har lagt förslag om riskkapitalavdrag, avdragsrätt för forskning och utveckling och ett förslag om samordning av de statliga aktörerna för riskkapital som vi kallar En dörr in.

Vi har också presenterat mer resurser för klimatinnovationer och exportfrämjande, och förslag om ny lagstiftning för förkommersiell upphandling och en ny patentförsäkring. Vi vill slopa den andra sjuklöneveckan så att fler arbetsgivare vågar nyanställa.

När man analyserar ungdomsarbetslösheten ser man att de unga som har allra tuffast att få jobb är de som saknar en fullständig gymnasieutbildning. I dag saknar var fjärde gymnasieelev fullständiga betyg efter fyra år, och går mot en framtid allt för ofta definierad av arbetslöshet och hopplöshet.

Därför presenterade vi i våras en omläggning av arbetsmarknadspolitiken för unga. Den innebär att samhällets stöd till unga ska förbättras, med jobb och praktik, men att det också ska villkoras med krav på slutförd gymnasieutbildning. Vi kallar det för ett Utbildningskontrakt som varje år ska erbjudas till 20 000 unga.

Vi har också lagt ett förslag om obligatorisk sommarskola för de elever som inte har klarat målen under läsåret. De ska garanteras extra utbildning av professionella lärare.

Dessutom vill vi investera i lärarna, vilket är den enskilt viktigaste åtgärden för att se till att alla når kunskapsmålen i skolan.

Regeringens politik har prövats i sex år, i både i hög- och lågkonjunktur, och det är uppenbart att den inte biter på arbetslösheten. Regeringen har spelat ut alla sina kort och har slut på idéer.

Men ändå – grattis alliansen.

Mikael Damberg

Carin Jämtin

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik