Sjöstedts förslag blockerar nya jobb

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattören: Bemanningsföretag är viktiga i kampen mot arbetslöshet

Den rakaste vägen till jobbet går via bemanningsföretag, anser dagens debattör. Den 19/8 skrev Jonas Sjöstedt och Josefin Brink (V) om Vänsterpartiets idéer om svensk arbetsmarknadspolitik.
Den rakaste vägen till jobbet går via bemanningsföretag, anser dagens debattör. Den 19/8 skrev Jonas Sjöstedt och Josefin Brink (V) om Vänsterpartiets idéer om svensk arbetsmarknadspolitik.

Partiledaren Jonas Sjöstedt (V) uttrycker upprepat, till exempel i Aftonbladet den 19/8 tillsammans med partikamraten Josefine Brink, en önskan om att begränsa bemanningsföretagens verksamhet. De bortser från att bemanningsföretagen skapar nya jobb och hjälper dem som står långt från arbetsmarknaden, ofta unga och utlandsfödda. Bemanningsföretag är en snabb väg till bra och trygga jobb även för den som inte har så mycket erfarenhet eller goda kontakter. Den vägen vill Sjöstedt och Brink spärra.

Bemanningsföretagens medarbetarundersökning för 2012 med över 4 000 svarande visar att bemanningsföretag i Sverige är anmärkningsvärt snabba på att få folk i arbete. Den genomsnittliga personen som arbetar med bemanning hade arbete inom tre veckor efter första kontakten med bemanningsföretaget.

Trösklarna till bemannings- företag är låga. Var tredje person som arbetar i ett bemannings- företag kommer direkt från arbetslöshet. Över hälften av de bemanningsanställda kommer från uppsägning, arbetslöshet eller studier. En så omfattande anställning av personer utan färsk arbetslivserfarenhet är möjlig eftersom bemanningsföretag kan kombinera tidiga enklare uppdrag med påföljande mer kvalificerade i takt med att nyanställda utvecklas.

Trots att bemanningsbranschen är en etablerad bransch med en av de högsta kollaktivavtalsanslutningarna på den svenska arbetsmarknaden, fortsätter vi möta missuppfattningar om branschen.

Vi oroar oss för att fackföreningar och politiker fortsätter att acceptera inskränkningar mot bemanning, i strid med den europeiska bemanningslag som sedan förra året råder i Sverige.

Sjöstedt och Brink jobbar tydligt åt det hållet. Att oroa sig för att bemanning skulle påverka rätten till återanställning när såväl regering som opposition erkänner att man inte har indikationer på problem inom detta område framstår som en underlig prioritering. Bristen på bra, nya jobb är ett reellt problem, och bemanning är en viktig del av lösningen.

För alla de personer som saknar egna kontakter på arbetsmarknaden och för alla de företag som har problem med att hitta rätt kompetens fungerar bemanningsföretagen som en hjälpande hand. Den som inte passar till en typ av jobb kan bli aktuell för ett annat, och den som inte trivs kan gå vidare till ett nytt uppdrag.

Vår stora medarbetarundersökning visar år efter år att bemanningsanställda trivs bra på jobbet och skulle rekommendera det till andra. Forskning visar att bemanning bidrar till en meritokratisk rekrytering som sänker trösklarna och motverkar diskriminering på arbetsmarknaden. En majoritet har hittat till bemanningsföretaget via nätet, via arbetsförmedlingens platsbank eller via tips från arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlarens roll består då i praktiken av att skicka vidare till en ”privat arbetsförmedling”, eftersom dessa är bättre på att rekrytera unga och utlandsfödda till bra, riktiga jobb.

Bemanningsanställda har förstått det många politiker och fackliga representanter har svårt att se. Att via den hjälpande handen bli inhyrd hos flera olika arbetsgivare är ett effektivt och attraktivt sätt att etablera sig och avancera på arbetsmarknaden.

Det är många som vill ha nya jobb i höst. Arbetssökande vill ha jobb till sig själva, och politiker önskar sig fler nya jobb i den svenska ekonomin. De kan alla vinna på att rikta blicken mot bemanningsföretagen. Här finns de bästa jobben för den som vill in och upp på arbetsmarknaden.

Henrik Bäckström

Publicerad: