Anhöriginvandringen knäcker kommunerna

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna (FP): Det behövs mer pengar från staten – och fler insatser

Få får chansen Folkpartiet vill ha mer fokus på var det finns tillgång till bra utbildningsmöjligheter och lediga arbetstillfällen. (Bilden är tagen vid ett annat tillfälle.)
Få får chansen Folkpartiet vill ha mer fokus på var det finns tillgång till bra utbildningsmöjligheter och lediga arbetstillfällen. (Bilden är tagen vid ett annat tillfälle.)

Sverige ska föra en solidarisk flykting- och migrationspolitik. Förföljda som flyr från krig och konflikter ska ha en möjlighet att ansöka om asyl. De som uppfyller villkoren ska få stanna. Sverige behöver mer inslag av arbetskraftsinvandring för att på sikt klara av vår kompetensförsörjning. Det är uppenbart att det kommer att uppstå problem med att rekrytera när vi samtidigt ser stora pensionsavgångar, inte minst inom välfärdsområdet.

För att generellt lyckas med integrationspolitiken är Arbetsförmedlingens nya uppdrag för nyanlända väldigt viktig med fokus på det svenska språket och snabbaste väg ut i arbete. Men det räcker inte. Målet och ambitionen med etableringsreformen är höga, men utifrån det faktiska mottagandet som vi sett de senaste åren, och enligt prognoser de närmaste åren med många nyanlända som inte har någon skolbakgrund, krävs helt andra förberedande insatser och längre insatser. Detta måste regeringen beakta och återkomma till riksdagen med kompletterande initiativ och resurser.

Integrationspolitiken måste ha ännu mer fokus på att den enskilda utbildar sig och är beredd att bosätta sig där det finns tillgång till bra utbildningsmöjligheter och lediga arbetstillfällen.

Även tillgång till bra bostäder är viktigt för att förebygga segregation. Det är positivt att regeringen studerar möjligheten att dra av pengar för den som tackar nej till ett ledigt jobb, generellt sett måste de ekonomiska incitamenten bli ännu bättre i integrationskedjan för att snabbare motivera enskilda att utbilda sig och ta ett ledigt jobb eller starta eget.

Etableringslagen som trädde i kraft den 1 december 2010 omfattar inte anhöriginvandrare. Sveriges riksdag och regering för en generös flyktingpolitik. Med Migrationsöverdomstolens beslut om anhöriginvandring från Somalia ställer det högre krav på både staten och kommunerna att ha en god beredskap på både kort och lång sikt. Regeringen kan inte fullfölja beslutet om anhöriginvandring utan att inom kort fatta nya beslut om ökade resursanslag till landets kommuner och landsting. Detta för att direkt möta denna utveckling som ett antal prognoser pekar på. Landets kommuner förväntas ta ett större ansvar för vuxna och erbjuda dem svenskundervisning och praktik, men också hitta lämpliga bostäder.

En större utmaning är att barn och ungdomar som förväntas komma inom kort också måste kunna erbjudas ett kvalitativt och tryggt mottagande på landets skolor. Vi har fått flera signaler att kommunerna inte har beredskap för detta. Kommuner som tar ett ansvar måste också få ett reellt ekonomiskt stöd av staten för att kunna erbjuda extra stöd inte minst de första åren i skolan.

Flyktingmottagandet i Sverige är skevt fördelat. Vi anser att fler kommuner ska ta sitt ansvar eftersom det redan i dag finns kommuner som inte har kapacitet eller resurser att ta emot fler nyanlända.

Statens ansvar för integrationspolitiken behöver bli mer långsiktig. Med statens tillskott och ändringar i regelverket ska man snabbt kunna betala ut pendlingsbidrag, erbjuda vuxenutbildning och praktik för att bättre leva upp till statens migrationspolitik. Regeringen meddelar att man noga ämnar följa frågan, det räcker inte. Staten måste ta ansvar för sina beslut och överenskommelsen med Miljöpartiet.

Vi tycker att det är bra att barn eller vuxna kan återförenas med sina nära, men att landets kommuner kan hantera detta inom nuvarande ekonomiska ram är inte möjligt.

Roger Haddad (FP)

Mathias Sundin (FP)

Per-Åke Fredriksson (FP)

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN