Besinna er – och låt arbetsrätten vara

LO: Det är vi parter som ska sköta det vi kan bäst

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det har från borgerligt håll kommit utspel om alltifrån att politiker ska gå in och sänka löner för att få nyanlända i jobb till att lagen om anställningsskydd bör luckras upp. Låt i stället oss parter sköta det vi kan bäst, skriver Karl-Petter Thorwaldsson.

TT (Montage)

DEBATT. Skattesänkningar åt de rika eller ökade satsningar på investeringar och välfärd? I grunden var det dessa två idéer som stod emot varandra i valrörelsen. Statsminister Stefan Löfven gjorde det ännu tydligare när han pratade om valet som en folkomröstning om välfärden. Och statsministerns farhågor har redan börjat besannas.

När Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag, som röstades fram i riksdagen, nu ska förverkligas är det höginkomsttagare och inte LO-medlemmar som gynnas. De som tjänar mest får de största skattesänkningarna.   

De LO-medlemmar som är sjukrivna på grund av att kroppen sagt ifrån eller de som tvingats lämna sitt jobb på grund av nedläggningar eller personalneddragningar och nu får a-kassa, omfattas inte av skattesänkningen.

Dessutom blir det dyrare att vara med i facket eftersom avdragsrätten för fackföreningsavgiften tas bort.  Sjuka, arbetslösa, föräldralediga och medlemmar i facket får det alltså sämre medan de som tjänar allra mest får det bättre.

Sammantaget kan detta bara leda till en sak: ökade klyftor. Detta trots att inkomstskillnaderna har ökat snabbare i Sverige än i något annat jämförbart land de senaste 30 åren. Fortsätter M:s och KD:s skattesänkarpolitik kommer LO:s mål om ökad jämlikhet att bli alltmer avlägset.

Men det är inte försent ännu. Politikerna kan fortfarande besinna sig och hitta en lösning. Från LO:s sida skulle vi framför allt vilja se följande åtgärder från politiskt håll:

Låt parterna ta hand om lönebildningen och arbetsrätten: Valrörelsen har handlat mycket om vem som ska ta ansvar för lönerna och hur en framtida arbetsrätt ska se ut. Det har från borgerligt håll kommit utspel om alltifrån att politiker ska gå in och sänka löner för att få nyanlända i jobb till att lagen om anställningsskydd bör luckras upp. Låt i stället oss parter sköta det vi kan bäst. När det gäller nyanlända har vi redan kommit överens med arbetsgivarna om så kallade Etableringsjobb, där staten och arbetsgivarna delar på kostnaden för en typ av anställningar där jobb och utbildning kombineras. När det gäller frågor om trygghet och omställning på arbetsmarknaden så förhandlar vi just nu med arbetsgivarna om detta. Låt oss göra klart dessa förhandlingar så kan vi sen presentera för politikerna de förändringar vi som parter kommer överens om.  

Mer pengar till välfärden: Sverige lider av ett välfärdsunderskott. För att komma tillrätta med det behöver rejäla satsningar göras de närmsta åren inom vård, skola och omsorg.  Enligt LO-ekonomerna bör cirka 17 miljarder läggas nästa år och sedan 30 miljarder kronor per år fram till år 2022 för att bibehålla personaltätheten i välfärden. Till det ska läggas en ytterligare satsning på 6 miljarder per år för att möjliggöra bättre löne- och arbetsvillkor i sektorn, som står inför ett omfattande rekryteringsbehov. För att bryta utvecklingen med svaga kunskapsresultat bör också rejäla satsningar på skolan göras.

Höj a-kassan: LOs jämlikhetsutredning presenterade nyligen ett förslag om höjt tak i a-kassan för att minska inkomstskillnaderna samt stärka inkomsttryggheten vid arbetslöshet. Vi vill att minst 70 procent av de som arbetar ska få en ersättning som motsvarar 80 procent av lönen vid arbetslöshet. I dag är det endast 15 procent som har den tryggheten

Skapa en pension som man kan  leva på: Pensionssystemet måste förbättras. Människor som jobbat hela livet ska ha rätt att få ut minst 70 procent av sin lön i pension. För att nå dit krävs en höjning av pensionsavgiften, men också förbättringar av arbetsmiljön och möjligheter för fler att arbeta heltid.

Dessa åtgärder skulle leda till ökad jämlikhet och minskade klyftor.  Till skillnad från M och KD:s budget skulle vi få en politik som gynnar alla. Inte bara de som redan har. 


Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

LÄS OCKSÅ

DEBATT. Liberalerna: Ni begår ett misstag, M och KD

LÄS OCKSÅ

DEBATT. Budgeten ett hån mot arbetslösa, M och KD

Publisert: