PRO: Stoppa den orättvisa skatten på pensionen

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Nu är vårt tålamod slut – orimligt att vi beskattas hårdare än löntagare

har fått nogSå här såg det ut under en PRO-demonstration för rättvisa skatter i centrala Stockholm 2008. I dag gör organisationen en ny ansträngning – och startar en kampanj i hela landet.
har fått nogSå här såg det ut under en PRO-demonstration för rättvisa skatter i centrala Stockholm 2008. I dag gör organisationen en ny ansträngning – och startar en kampanj i hela landet.
Curt Persson.

PRO:s medlemmar har fått nog. I dag, den 3 december, genomför pensionärer i hela landet en kampanj för lika skatt på lön och pension. Från norr till söder uppvaktar vi riksdagsledamöter för att kräva att den orättvisa ­beskattningen av pensionerna avskaffas.

Fram till för några år sedan ­hade knappt någon tänkt tanken att löner och pensioner kunde beskattas olika. Det föreföll orimligt. Pension får vi för att vi under ett långt yrkesliv avstår från en del av vår lön till fram­tida pension. Pension ska inte betraktas som något annat än uppskjuten lön. För oss är det därför en självklarhet att lön­tagare och pensionärer ska betala skatt på samma villkor. Det var också en av grunderna för ­pensionsöverenskommelsen.

De fyra allianspartierna ändrade­ på spelreglerna när de tillträdde­ regeringsmakten 2006. I dag betalar en pensionär som har en ­inkomst på 20 000 kronor per ­månad hela 6 576 kronor mer i skatt per år än en löntagare med samma inkomst. För ett pensionärspar där den ena ­arbetat som sjuksköterska och den andra som byggnadsarbetare handlar det om en årlig summa på ­cirka 12 500 kronor mer i skatt, jämfört med ett par som fortfarande arbetar inom samma yrken.

Det är inte bara PRO som anser det vara fel och orättvist att människor som genom sitt arbete byggt dagens välfärd ska bestraffas med högre skatt.

En telefonundersökning genomförd av SIFO för en månad sedan visar att PRO har svenska folket bakom sig. Hela 86 procent av befolkningen tycker att det är fel att pensionärer betalar högre skatt än löntagare. Även i den yngsta åldersgruppen har PRO stöd för sitt krav. 78 procent av de tillfrågade mellan 15 och 29 år menar att det är fel med olika skatt på lön och pension.

Undersökningen visar att de fyra allianspartierna inte har med sig sina väljare i denna fråga. Av de borgerliga väljarna (M, FP, C och KD) som svarade anser 87 procent att det är fel att pensionärer betalar högre skatt. Alla till­frågade kristdemokratiska väljare, 100 procent, stöder PRO:s krav. Hos oppositionen har PRO störst stöd hos socialdemokratiska väljare, 95 procent av de tillfrågade anser att det är fel med högre skatt för pensionärer.

När PRO tillsammans med ­fyra andra pensionärsorganisationer uppvaktade finansminister ­Anders Borg i februari i år ­lovade han sänkt skatt för pensio­närer 2013 eller 2014. Efter flera år av sjunkande pensioner var därför förhoppningarna stora inför årets budget hos PRO:s 400 000 medlemmar.

När regeringen sedan pre­senterade statsbudgeten blev besvikelsen stor. Regeringen valde att utjämna skatteskillnaden mellan löntagare och pen­sionärer med omkring en femtiolapp per månad. Detta är en helt otillräcklig förändring. Nu är tålamodet slut.

Den årliga kostnaden för att likställa beskattningen med vad som gäller för löntagare kan ­beräknas till 7–8 miljarder ­kronor, med hänsyn tagen till det förhöjda grundavdraget för pensionsinkomster.

Nästa år fyller den allmänna pensionen hundra år. Den kom till för att göra Sverige mer rättvist. Vi vänder oss i dag till Sveriges 349 riksdagsledamöter från både alliansen och oppositionen. Vi vill att ni uttalar ert stöd för principen att pensionärer inte ska beskattas hårdare än lön­tagare.

Låt oss fira pensionens hundra­årsjubileum 2013 genom att avskaffa den orättvisa beskattningen av pensionärer.

Curt Persson

Publicerad: