Debatt

Ge alla kvinnor rätt till heltid

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Jimmie Åkesson (SD): Villkoren i välfärden en valfråga

Det här är ett debattinlägg från Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson. Läs mer om debattören här intill.

Jimmie Åkesson.

En av de mest eftertraktade faktorerna i livet är tid. Tid för familjen, tid för fritid eller tid för arbete. Även om en del vill arbeta mindre för att hinna uppleva mer i livet är det i dag betydligt fler som helst av allt skulle vilja arbeta mer för att få lönen att räcka till. Detta är framför allt ett utbrett problem inom offentlig omsorg där gruppen kvinnor är den mest berörda. När andra fokuserar på vilket kön ledamöter i bolagsstyrelser har vill jag i stället rikta fokus mot ett av de största jämställdhetsproblemen i det svenska samhället. Rätten till heltid. En tredjedel av kvinnorna arbetar i dag deltid. Bland männen handlar det endast om en tiondel.

I den offentliga välfärdssektorn är i dag varannan arbetstagare deltidsanställd. I vissa kommuner uppgår antalet deltidsanställda kvinnor till hela 75 procent. En stor andel av dessa kvinnor uppger i undersökningar att de helst av allt skulle vilja ha en heltidstjänst.

Deltidsanställningarna har missbrukats inom välfärden för att spara pengar snarare än att verka för ökad effektivitet. De utbredda deltidsanställningarna för dels med sig att kvinnor halkar efter lönemässigt men leder även till en sämre fungerande välfärd. Inom äldreomsorgen är delade turer lika utbrett som det är avskytt bland de anställda.

Det anses i första hand finnas jobb på förmiddagen samt till kvällen vilket resulterar i att många i dag har arbetspass med ett hål på fyra timmar mitt på dagen. Detta trots att det är under denna tid som personalen skulle kunna göra mer än bara det nödvändigaste. Det är då man skulle ha tid att gå ut med de äldre eller delta i sociala aktiviteter. Istället tvingas många, som inte anser det lönt att åka hem, sitta i ett personalrum och vänta på att arbetet ska börja igen.

Det är inte så här vi ska behandla dessa vardagens hjältar. Vi behöver bättre arbetsvillkor inom välfärden och det behövs fler händer som kan öka livskvaliteten för våra sjuka och gamla. Politiker på riksnivå har under lång tid skjut denna fråga ifrån sig och hänvisat till att frågan ska lösas på kommunal nivå. Vi kan konstatera att detta inte har fungerat. Det tycks inte spela någon roll huruvida kommunerna styrs av borgerliga partier eller av rödgröna koalitioner – missbruket av deltidsanställningar fortgår. Enligt beräkningar från Riksdagens utredningstjänst skulle det kosta 5,9 miljarder att ge fast anställda inom offentlig omsorg rätt till heltid.

Sverigedemokraterna avser redan i partiets höstbudgetmotion lägga förslag om införande av statliga anslag för att stimulera kommuner och landsting att göra det möjligt för deltidsanställda att gå upp på heltidsanställningar. Om så krävs är vi inte främmande för att även lagstifta i frågan.

Vid sidan av profilfrågor så som kraftigt minskad invandring, krafttag mot brottsligheten, sänkt pensionärskatt och införandet av ett femte jobbskatteavdrag kommer rätt till heltid att bli en viktig fråga i partiets valplattform. Detta förslag kan ses som ett led i arbetet att i ökad utsträckning visa att Sverigedemokraterna har en politik som även riktar sig till kvinnor.

Detta är en fråga som ur ett arbetstagarperspektiv i första hand berör kvinnor inom offentlig omsorg men frågan om fler händer i välfärden berör givetvis oss alla. På ålderns höst är det få som är förskonade från att tvingas förlita sig på den offentligt finansierade omsorgen och jag är nog inte ensam om att vara rädd för att jag ska få den hjälp jag behöver när jag blir gammal.

Jimmie Åkesson

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt