Debatt

Vi har all anledning att kämpa för våra barn

Replik om ökade anmälningarna till Skolinspektionen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är främst huvudmännens och inte Skolinspektionens ansvar att se till att rätt information finns om var man vänder sig för att klaga på skolan, skriver debattören i en replik.
Det är främst huvudmännens och inte Skolinspektionens ansvar att se till att rätt information finns om var man vänder sig för att klaga på skolan, skriver debattören i en replik.

DEBATT

REPLIK. Efter debattinlägg och replikväxlingar i tidningar och sociala medier påstår Simon Sandström att det var olyckligt att framställa alla föräldrar som rättshaverister och att det inte alls var så han menade med sin debattartikel i Svenska Dagbladet. Jag svarade, Skolinspektionen svarade. En dryg vecka senare toppar han likväl en ny debattartikel i Aftonbladet.

Är det konfrontation, dålig stämning och utpekande av den i särklass minst ansvariga gruppen inom skolpolitiken, som Simon Sandström och kollegor anser är en effektiv och konstruktiv väg att gå, för att möta lärarflykt och dålig arbetsmiljö? Är det detta Lärarnas Riksförbund väljer att lägga energi på för att skapa en bättre skola?

Exakt vad ska föräldrar göra åt att huvudmän inte fullgör sina åtaganden enligt skollagen och att skolledare inte ger lärare förutsättningar att bedriva skola enligt läroplanen?

Återigen, det finns föräldrar och det finns elever som hotar och saboterar.

Men det finns också en annan grupp föräldrar som har all anledning att kämpa för att deras barn ska få det stöd de behöver i skolan: föräldrar till barn med funktionsnedsättningar som är hänvisade till grundskolan och inte är skyddade av en egen skolform.

Nu görs alla föräldrar till fienden i stället för livsviktiga samarbetspartners för att deras barns funktionsnedsättningar ska kunna hanteras i skolan. Det vore klädsamt om det ingick någon form av reflektion över varför anmälningarna till Skolinspektionen har femdubblats. Kan det finnas någon annan anledning än att föräldrar är dryga?

Är det Skolinspektionen eller huvudmännen som ansvarar för att ge föräldrar information om var man vänder sig om man är missnöjd med skolan?

Vore det inte rimligt att huvudmännen, ansvariga för skolan, ger de upplysningarna eftersom det är dit som föräldrar i första hand ska vända sig och det är där en majoritet av klagomålen också skulle kunna lösas innan det hinner gå så långt som till en anmälan till Skolinspektionen?

Jag har ett tips till Simon Sandström och hans lärarkollegor: Vänd er till er arbetsgivare. Pressa dem lika hårt som ni pressar oss föräldrar i offentligheten. Skamma dem på samma sätt för att de inte gör sitt jobb. Och använd er för all del av era fackförbund.


Jiang Millington, förälder till barn med npf, aktiv i föräldranätverket Barn i Behov


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Skola & utbildning

LÄS VIDARE

Detta är en replik på: För många föräldrar anmäler oss lärare

ÄMNEN I ARTIKELN

Skola & utbildning

Skolinspektionen