”Därför låter jag bli att vaccinera mig”

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Medicinjournalisten Bo Zackrisson: Plikt att köpa vaccin bakom kampanj om massvaccinering

Att Sverige är förpliktat att köpa vaccin är sannolikt det viktigaste skälet till kampanjen för massvaccinering, skriver debattören och medicinjournalisten Bo Zackrisson.

Nu kommer vaccinet mot svininfluensan! Hela svenska folket ska kavla upp ärmarna och ställa sig i kö för att ta sina två sprutor. Att ifrågasätta om denna massvaccinering är bästa medicinen mot denna relativt lindriga form av influensa är att svära i medicinkyrkan. Självklart bör alla som tillhör riskgrupperna överväga att vaccinera sig. Frågan är om massvaccinering är det klokaste att göra i detta läge?

Vi måste ha bakgrunden klar för oss. I november 2007 slöt, på regeringens uppdrag, Socialstyrelsen, Stockholms Läns Landsting och läkemedelsföretaget Glaxo Smith Kline (GSK) ett pandemigarantiavtal. Det slöts mot bakgrund av oro för kommande allvarliga influensaepidemier typ fågelinfluensa eller SARS. Stora delar av detta avtal är sekretessbelagt.

Av offentliga dokument framgår att när WHO i juni 2009 höjde upp influensaepidemin till pandemifas 6, trädde pandemigarantiavtalet i kraft, vilket innebar att GSK startade att producera vaccin och att Sverige var skyldigt att köpa mellan nio och 18 miljoner doser. Vare sig regering eller myndigheter har berättat för svenska folket att det handlar om en förpliktelse att köpa. Man har istället talat om att Sverige har en ”rätt” att få företräde av vaccinleverans med upp till 18 miljoner doser framför andra “kunder”. Att det handlar om en förpliktelse har jag fått bekräftat av Socialstyrelsen. En relativt lindrig influensa har via detta pandemigarantiavtal tvingat fram vaccinproduktion och köp av vaccin till hela Sveriges befolkning. Det är sannolikt det viktigaste skälet till regeringens och myndigheternas kampanj för massvaccinering. Fast det vill man så klart inte erkänna.

Det råder brist på vaccin i världen, vilket gör att riskgrupper i andra länder blir helt utan vaccin då Sverige går före i kön. Våra myndigheter har betonat solidaritetsargumentet eftersom svininfluensan rent medicinskt är mindre dödlig än den årliga säsongsinfluensan. Det blir en solidaritet för de redan rika.

Viljan att vaccinera sig sjunker. Den är nu nere i 60 procent. Det kan bero på olika saker. En del misstror säkert vaccinet eftersom det innehåller både det förbjudna miljögiftet kvicksilver och adjuvanten skvalen, som i vissa studier visat sig kunna framkalla autoimmuna reaktioner. Särskilt gravidas foster och små barn kan vara överkänsliga mot kvicksilver.

De flesta som blir sjuka kommer att gå igenom sin influensa utan större problem. Några dagar i sängen med feber och ont i kroppen. Fördelen med detta är att genomgången sjukdom ger en bättre och bredare immunitet mot kommande influensavågor. Äldre har redan idag ett bättre skydd mot svininfluensan eftersom de förvärvat en bra immunitet genom tidigare influensor.

Det är inte säkert att nyttan av en massvaccinering kommer att överväga riskerna. Detta eftersom man får ett smalare skydd av ett vaccin än om man genomgår själva sjukdomen. Om viruset blir mer aggressivt i framtiden kan det innebära att befolkningen som helhet kan bli mer sårbart än om de flesta förvärvat en naturlig immunitet.

Personligen kommer jag av det skälet inte att vaccinera mig. Jag vet att jag kan bli sjuk men hoppas att när jag kryat på mig kan stå mig starkare nästa gång viruset slår till.

Effekterna av detta nya och relativt oprövade vaccin vet vi inte så mycket om. Man kan därför säga att den massvaccineringskampanj vi nu står inför är ett medicinskt experiment där hela svenska folket deltar. Inga säkerhetsgarantier kan ges och vaccinproducentens ansvar för eventuella oönskade biverkningar av vaccinet är belagda med sekretess.

Vi kan också vara säkra på att ett antal människor i Sverige kommer att dö i svininfluensan. Det dör tusentals människor varje år av den vanliga säsongsinfluensan.

Jag är också övertygad om att svininfluensan under hösten och vintern kommer att drabba oss på bred front. Om ett halvår har vi facit och kan börja utvärdera vad som egentligen hände.

Bo Zackrisson, medicinjournalist

Publicerad: