ÅSIKT

Så kan vi stoppa fler vapen vid gränsen

Debattören: Utöka tullens verksamhet i Malmö – för hela Sveriges skull

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Krister Hansson
Regionen kring Malmö har en välutvecklad infrastruktur. Men när vapen och droger tar sig in i Sverige tjänar hela Sverige på att tullen i Malmö utvecklas, skriver debattören.

DEBATT. Polisen i Stockholm gjorde förra året ett tillslag som resulterade i att ett tiotal automatvapen beslagtogs – vid ett enda tillfälle. I Göteborg genomförs razzior där såväl narkotika som vapen och sprängmedel tas i beslag och i Malmö beslagtar polisen allt fler tunga automatvapen. Genom att stärka tullen i Malmö skulle vi få stopp på införseln av vapen och droger redan vid gränsen, vilket skulle minska tillgången i hela landet.
Ytterligare en åtgärd för att minska förekomsten av vapen är att ge tullen samma möjligheter som polisen att använda hemliga tvångsmedel för att utreda grov vapensmuggling.

Bara i Malmö beslagtog polisen förra året över 160 vapen och allt fler av dem är tunga automatvapen, som kalasjnikov och k-pistar. Utöver detta tog polisens fokusgrupper tre kilo sprängmedel respektive kokain, 14 kilo amfetamin och 178 kilo cannabis och hasch i beslag.
Men vapen och droger som förs in i landet stannar inte här, det göder den organiserade brottsligheten i hela Sverige.

Med sitt geografiska läge är Malmö och Skåne porten till Skandinavien, på gott och ont. Malmö är många gånger första anhalten för det gods och de varor som förs in i Sverige, vilket även gäller droger och vapen. Med målet om att skapa ett tryggare samhälle måste staten stärka myndigheterna som har till uppgift att bekämpa detta och samla resurserna där de gör som mest nytta.

I samband med regeringens pågående omlokalisering föreslår jag därför en satsning på tullen i Malmö, för att få stopp på inflödet av droger, vapen och tunga skjutvapen redan vid gränsen. En satsning i Malmö är i det långa loppet en satsning på minskad brottslighet i hela landet.

Det finns flera skäl att satsa på Malmö:

  • Malmö är beläget i en region med en välutvecklad infrastruktur med god tillgänglighet från hela världen. Det är till stor nytta i det gemensamma arbete vi gör i dag där representanter från polisen och Tullverket samarbetar med representanter från Danmark och Tyskland.
    År 2030 förväntas Fehmarn Bält-förbindelsen står klar, vilket kommer att öka stadens strategiska betydelse ytterligare. Malmö stärker då sin ställning som nav för såväl gods- som persontransporter in och ut ur Sverige i egenskap av att vara beläget mitt i en ny nordeuropeisk storregion med ca 8,5 miljoner invånare som bland annat innefattar Hamburg och Köpenhamn. Att i det läget satsa på Tullverket i Malmö borde vara en självklarhet.

  • Malmö är en av motorerna i Nordens största arbetsmarknadsregion, Öresundsregionen, med nästan fyra miljoner invånare, 15 universitet inklusive det nyligen invigda Malmö universitet, cirka 145 000 studenter och 8000 forskare. Tillgången till god kompetens är alltså stor, vilket är till nytta för såväl Tullverket som polisen.

Jag välkomnar regeringens arbete med att stärka närvaron av statliga myndigheter i hela landet eftersom det främjar Sveriges utveckling och stärker demokratin. I det arbetet efterlyser jag samtidigt satsningar som bidrar till en ökad trygghet i hela landet.


Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelseordförande i Malmö (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM