Nej, handeln skor sig inte på höga priser

Replik från Svensk handel om greedflation

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2023-03-08

Att alla pilar pekar åt fel håll för handelns företag är inget som stoppar Daniel Lind att vrida på sanningen till den grad att han ger sken av att handeln nu skär guld med täljkniv, mitt i krisen. Ingenting kan vara mer fel. Replik från Maria Mikkonen, Svensk handel.

REPLIK. Försäljningsutvecklingen i handelns samtliga delbranscher har varit negativ de senaste nio månaderna. Konkurserna ökar. Handlarna säljer färre varor till betydligt lägre marginal än tidigare.

Samtidigt möter branschen en kostnadschock i form av bland annat skenande inköpspriser-, elpriser- och hyror.

Detta är den verklighet våra medlemmar står i just nu. Det är knappast ett djärvt påstående. För vi möter dem varje dag. Och vi mäter och följer handelns utveckling mer eller mindre i realtid.  

Att alla pilar pekar åt fel håll för handelns företag är inget som stoppar Daniel Lind, knuten till Arenagruppen, att på denna debattsida vrida på sanningen till den grad att han ger sken av att handeln nu skär guld med täljkniv, mitt i krisen.

Ingenting kan vara mer fel. Låt oss dekonstruera felaktigheterna och beskriva verkligheten.

 1. Lind insinuerar att priserna drivs upp av ”greedflation”; alltså att handeln höjer priserna mer än vad som motiveras av kostnadsökningar i inköpsledet. Sanningen är precis tvärtom.
  Handelns inköpspriser har stigit betydligt mer än försäljningspriserna, något som bland annat SCB tydliggjort. Handeln har i realiteten alltså sänkt sina marginaler för att hålla tillbaka kostnadsökningar för konsumenter.
  Givetvis har vi all förståelse för att många hushåll har det extremt tufft just nu, vilket också gör att kunden är priskänslig. Höjda priser innebär en omedelbar risk att kunden väljer bort din butik.  
 2. Debattören hävdar att lönsamheten i handeln har ökat markant.
  Enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer befinner sig lönsamhetsomdömet i branschen på historiskt låg nivå.
  Att påstå att handlare skulle ”sko sig” och höja priserna mer än skäligt – samtidigt som den högsta andelen dagligvaruhandlare på 15 år och den högsta andelen sällanköpsvaruhandlare på över 25 år uppger att lönsamheten är dålig – är försiktigt uttryckt – provocerande.

 3. Att i ett läge där prognoser spår att hushållens konsumtion kommer att rasa till nivåer vi inte har sett sedan 90-talskrisen måla upp en bild av att lönsamheten i handeln är mycket god är anmärkningsvärt.
  Handeln har mött lågkonjunkturen och många företag sliter hårt för att få verksamheten att gå runt. Handeln är en småföretagarbransch där många just nu kämpar för att hålla huvudet ovan vattenytan och kunna behålla sin personal.
  Svensk handels Handelsbarometer visar dessvärre att även möjligheterna att anställa sjunker i snabb takt.

De ogrundade påståenden som Daniel Lind strör omkring sig håller inte för seriös granskning och debatt om läget i handeln. De är ett tydligt politiserat inlägg i avtalsrörelsen som, förefaller avse att svartmåla arbetsgivarna.

Päron och äpplen, stort och smått, blandas huller om buller. Och även om det tillfälligt kan skymma sikten för läsaren ändras inte det faktum att Daniel Linds slutsatser är felaktiga.  


Maria Mikkonen, chefsekonom Svensk handel


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Följ ämnen i artikeln