Debatt

Nej, vi liberaler ska inte splittra familjer

12 Luf-toppar: Att vårt parti nu vill begränsa familjeåterföreningen är ofattbart

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi väntade oss liknande förslag från Sverigedemokraterna och är inte förvånande att även Moderaterna går samma väg. Men att vårt moderparti, Liberalerna, gör det är för oss fullständigt ofattbart, skriver 12 distriktsordföranden i Liberala Ungdomsförbundet.
Vi väntade oss liknande förslag från Sverigedemokraterna och är inte förvånande att även Moderaterna går samma väg. Men att vårt moderparti, Liberalerna, gör det är för oss fullständigt ofattbart, skriver 12 distriktsordföranden i Liberala Ungdomsförbundet.

DEBATT

DEBATT. I slutet av juli ska en ny, gemensam, migrationspolitik presenteras i stället för den tillfälliga lagstiftningen som nu gäller.

Under måndagen kom rapporter kring vilka förslag som ligger på förhandlingsbordet för tillfället.

Ett av förslagen är att ytterligare begränsa familjeåterföreningen. Det ska göras genom att ta bort undantaget som i dag finns för alternativt skyddsbehövande att slippa försörjningskravet under de tre första månaderna i Sverige.

Undantaget har funnits för anhöriga till alternativt skyddsbehövande i kritiskt behov av skydd. Till den gruppen hör de som i sitt hemland hotas av våld och konflikter, tortyr eller döden men som inte är förföljda, exempelvis flyktingar från Syrien 2014. 


De enda partierna som ställde sig bakom att skrota undantaget under de första tre månaderna var enligt TT Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Att Liberalerna ställer sig bakom detta förslag är för oss fullständigt ofattbart.

Invandring handlar om individuella fri och rättigheter. Det kommer av principen att varje människa har rätt att skapa sig en framtid i fred och frihet oavsett var hen råkar vara född. Att inte tillåta människor att återförenas med sin familj när de har flytt krig, tortyr eller döden är förkastligt och omänskligt.

Vi väntade oss liknande förslag från Sverigedemokraterna och är inte förvånande att även Moderaterna går samma väg. Men att vårt moderparti, Liberalerna, gör det är under all kritik.

Att låta familjer läka tillsammans efter det trauma de har flytt ifrån och genomgår är inte bara rimligt ur ett humanistiskt och liberalt perspektiv. Det är även effektivt för att flyktingarna ska kunna etablera sig här i Sverige på bästa sätt.

För hur ska man kunna lära sig språket, komma in i samhället och läka från det trauma man genomgår om man konstant behöver oroa sig för sin familj och deras säkerhet?

Man kan i Liberalernas partiprogram hitta följande lydelse: “Vi anser att den mamma eller pappa som flytt ska kunna återförenas med sina barn.”

Detta har röstats igenom på vårt landsmöte och är därmed den politik partiets företrädare är skyldiga att rätta sig efter i förhandlingar med övriga partier.

Migrationsdebatten har förskjutits drastiskt åt det invandringskritiska hållet under senare år och det är Liberalernas ansvar att stå kvar vid sin humanistiska ståndpunkt.

Många av våra medlemmar har engagerat sig politiskt just för migrationsfrågan. Det är en viktig liberal princip att man ska få fly när ens liv är i fara.

Den inskränkningen i familjeåterföreningen som nu föreslås av M, SD och L handlar dessutom inte om människor med papperslös status eller flyktingar som inte har fått asyl än utan människor som redan har fått tillstånd att stanna i Sverige drabbas.

Hur ska vi kunna stå på skolor runt om i Sverige och försvara att vårt moderparti splittrar familjer? Hur ska vi kunna få våra medlemmar att kampanja i valrörelsen om två år om det är denna politik de kommer tvingas gå upp mitt i natten och affischera för? 

Liberala ungdomsförbundet har alltid förespråkat en radikalare migrationspolitik än sitt moderparti. Det är ingen nyhet. Men när vi den här gången uppmanar Liberalerna att fortsatt stå bakom rätten till familjeåterförening gör vi det inte bara med humanistiska argument i ryggen.

Vi ber även vårt parti att fullfölja den politik som den samlade medlemsinflytandet i vårt högsta beslutande organ, landsmötet, tagit ställning för. Så vi ber er, Liberalerna, fullfölj ert uppdrag.


Distriktsordföranden i Liberala Ungdomsförbundet
Hannes Sjöberg, Uppsala Län
Anton Holmlund, Västmanland
Sandra Daniel, Väst
Elin Hjelmestam, Storstockholm
Carl-Johan Bonde, Halland
Linn Rydberg, Skåne
Jonathan Lilja, Kalmarsund
Emil Pettersson, Örebro län
Andreea Vanciu, Jönköping län
Mårten Björn-Andersson, Gävleborg
Anna Hallbom, Gotland
Albert Sadiku, Kronoberg


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

LÄS VIDARE

DEBATT Sluta med vansinnet i vår äldreomsorg