Gärna samarbete - men inte utan kärnkraften

Replik från Karin Karlsbro om svensk EU-samverkan kring klimatet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag har inga problem med att säga ja till ambitiösa klimatmål som är i linje med vetenskapen. Men då förväntar jag mig att Miljöpartiet slutar säga nej till lösningarna, skriver Karin Karlsbro.
Jag har inga problem med att säga ja till ambitiösa klimatmål som är i linje med vetenskapen. Men då förväntar jag mig att Miljöpartiet slutar säga nej till lösningarna, skriver Karin Karlsbro.

DEBATT. Liberalerna välkomnar Pär Holmgrens inbjudan till samarbete för klimatet i Europapaparlamentet.

Klimatkrisen kräver mycket riktigt en bred samsyn partierna emellan, och framförallt en stor samarbetsvilja. Att läget är extremt akut är inte politik, det är vetenskap. Vi håller helt med att om ambitionerna måste vara höga och för varje dag som går och vi inte klarar av att minska utsläppen ökar behoven av att öka insatserna. 

Men hur viktiga de mål vi sätter än är så måste vi framförallt fokusera på att hitta en samsyn kring konkreta lösningar. Holmgren får det att låta som om vilka verktyg vi behöver för att nå klimatmålen är en detaljfråga som kan diskuteras vid senare tillfälle. Jag tycker tvärtom. Vi måste ta oss an lösningarna nu. 

För till syvende och sist är det inte målen som avgör huruvida vi lyckas vända klimatförändringarna. Det är vilka åtgärder vi väljer som avgör, att bara ha mål utan medel är en ekvation som inte går ihop.

Vi har inte råd att säga nej till kärnkraft eller en koldioxidskatt på EU-nivå, såsom Miljöpartiet gör. Utan djärva beslut och realistiska alternativ till fossilt bränsle kommer omställningen till fossilfritt i praktiken bli omöjlig. 

Det är också något förvånande att Miljöpartiet efterlyser samarbete när de själva ofta ställer sig utanför beslut i Europaparlamentet som rör klimatet. 

Man kan – och bör – kritisera EU för att inte göra tillräckligt för klimatet eller för att inte ha nog höga ambitioner. Att driva sin linje, att ställa krav och påverka politiken, det är en sak – men att ständigt ställa sig vid sidan av och klaga det är något helt annat. 


Det är det som Miljöpartiet gör. De röstar nästan alltid emot eller lägger ned sin röst vid klimatförslag för att förslagen inte är exakt som de vill ha dem. Har man den inställningen i politiken blir lite gjort, i en demokratisk ordning är det sällan ett ensamt parti som kan sätta hela agendan.

Miljöpartiet och deras partigrupp röstade exempelvis ned vår nya kommissionsordförande Ursula von der Leyen. Ingen ordförande har någonsin haft så höga klimatambitioner som henne. De verkar tycka att om det inte blir exakt på deras sätt är det mer effektivt att ingenting görs. Vad är då Miljöpartiets plan för att rädda klimatet på EU-nivå?

Liberalerna vill inget hellre än att samarbeta kring den här ödesfrågan. Men då behöver Miljöpartiet visa att de har den samarbetsviljan själva. 

Vi samarbetar gärna för klimatet, och vi vill göra det ordentligt. Jag har inga problem med att säga ja till ambitiösa klimatmål som är i linje med vetenskapen. Men då förväntar jag mig att Miljöpartiet slutar säga nej till lösningarna. 


Karin Karlsbro, Europaparlamentariker (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Texten är en replik. Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE