S inte trovärdiga om sexualbrottsligheten

Replik från SD om hårdare straff för den som köper sex

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Stefan Löfvens regering har gjort mycket lite för att stävja den grova sexualbrottsligheten sedan dess tillträde för 6 år sedan. Om S står för strängare straff för köp av sexuell tjänst, varför har man inte velat genomföra detta förrän nu, först när det blivit förstasidenyheter i media, skriver Linda Lindberg och Jessica Stegrud (SD).
Stefan Löfvens regering har gjort mycket lite för att stävja den grova sexualbrottsligheten sedan dess tillträde för 6 år sedan. Om S står för strängare straff för köp av sexuell tjänst, varför har man inte velat genomföra detta förrän nu, först när det blivit förstasidenyheter i media, skriver Linda Lindberg och Jessica Stegrud (SD).

REPLIK. I debatten om brott och straff råder olika uppfattning om huruvida stränga straff avskräcker från brott. Sverigedemokraternas uppfattning är dels att så är fallet, men även att det finns en dimension av rättvisa i att utmäta ordentliga straff.

Begår man ett vedervärdigt brott – i synnerhet ett brott som skadar en annan människa – är det rimligt att det också får kännbara konsekvenser. Detta är inte minst viktigt för att brottsoffret ska kunna känna upprättelse efter att ha blivit utsatt.

Därför driver också vårt parti sedan länge på för höjda straff för allvarliga brott i allmänhet, och inte minst för sexualbrott.

I en nyligen publicerad debattartikel kräver även Heléne Fritzon och ytterligare två ledande företrädare för Socialdemokraterna nu hårdare straff för köp av sexuell tjänst och en skarpare hållning gentemot människohandel, som ofta går hand i hand med prostitution.

Det ser vi som ett välkommet initiativ. Att vi kommer tillrätta med all form av sexualbrott har varit prioriterat av SD sedan länge. Vi kan dock inte låta bli att ställa oss frågande till varför det tagit så många år för Socialdemokraterna att komma till denna slutsats, när problemet varit känt under lång tid.

Faktum är att Stefan Löfvens regering har gjort mycket lite för att stävja den grova sexualbrottsligheten sedan dess tillträde för 6 år sedan. Om (S) står för strängare straff för köp av sexuell tjänst, varför har man inte velat genomföra detta förrän nu, först när det blivit förstasidenyheter i media?

Varför valde man - när riksdagen tvingade regeringen att agera i frågan om köp av sexuella tjänster av barn – att inte följa det minimistraff riksdagen tidigare tillkännagivit? 

För det andra har vårt parti i en aktuell riksdagsmotion begärt en översyn av straffskalorna för sexualbrott, vilket (S) även motsätter sig.

Med facit i hand kan vi konstatera att den feministiska regeringen, trots hög svansföring, misslyckats på en lång rad punkter. Sexualbrottsligheten har ökat dramatiskt, otryggheten för kvinnor likaså och prostitutionen söker sig nya plattformar snarare än att avta i omfattning.

S-trions nyvunna insikt om att strängare straff faktiskt kan avhålla från brott – och därmed skydda brottsoffren – är dock som sagt välkommet. Men med tanke på åratal av bristande handlingskraft och ovilja att ta tag i problemet med grov sexualbrottslighet är det svårt att bli optimistisk.

Socialdemokraterna saknar helt enkelt trovärdighet i frågan.


Linda Lindberg, ordförande för SD-Kvinnor
Jessica Stegrud, EU-parlamentariker

Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE