Debatt

Vi är väl rustade inför barnens resor med oss

Replik från Kriminalvården om transporter av unga och fångar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kriminalvården genomför årligen cirka 4 000 transporter av barn och unga som omhändertagits enligt LVU. Vid några resor kan misstag förekomma, men vi har kompetent personal och känner ett starkt engagemang för att resorna ska bli så bra som möjligt, skriver Johan Mellbring, chef för Kriminalvårdens transportenhet.
Kriminalvården genomför årligen cirka 4 000 transporter av barn och unga som omhändertagits enligt LVU. Vid några resor kan misstag förekomma, men vi har kompetent personal och känner ett starkt engagemang för att resorna ska bli så bra som möjligt, skriver Johan Mellbring, chef för Kriminalvårdens transportenhet.

DEBATT

REPLIK. Att transportera barn och unga är ett ansvarsfullt uppdrag för Kriminalvården, och vi anstränger oss varje dag för att utföra de här resorna så hänsynsfullt och smidigt som möjligt. Vi har stor respekt för att det kan kännas både obehagligt och omtumlande för en ung person att hämtas av någon av våra transportbilar, som Skyddsvärnets debattartikel beskriver i Aftonbladet, 11/6.

I Kriminalvårdens uppdrag ingår att utföra transporter åt flera olika myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse (SiS), vilket gör att vi ibland skjutsar barn och unga som omhändertagits med stöd av Lagen om vård av unga (LVU). När SiS bedömer att de behöver hjälp med att genomföra en transport, görs en beställning till oss. Som lagen är utformad ska en sådan beställning endast göras när beställaren själv inte klarar av att utföra transporten, och därmed är i behov av de särskilda befogenheter som Kriminalvården har.

Vi planerar vår transport utifrån den information vi får från beställaren. Handfängsel och i synnerhet midjefängsel används mycket sällan när det gäller så här unga personer, och bara om det finns mycket starka skäl för det. Det kan handla om att personen är väldigt våldsam eller rymningsbenägen. Användning av fotfängsel är oerhört sällsynt.

En person av ungefär 300 utsätter vår personal för hot och/eller våld när Kriminalvården utför transporter åt andra institutioner. I den gruppen ingår även de som omhändertagits enligt LVU. Det kan jämföras med Kriminalvårdens egna klienter där cirka en person av 1700 utsätter personalen för hot och/eller våld vid transport. Det innebär att vi ibland behöver använda lagstadgade åtgärder för att göra de här transporterna säkra, både för vår personal och för de som transporteras.

Barn under 15 år transporteras alltid ensamma i våra bilar. Barn över 15 år kan ibland transporteras ihop med en annan frihetsberövad person. Det kan handla om någon från SiS eller Migrationsverket, och i sällsynta fall en klient från Kriminalvården. De som skjutsas sitter då på skilda säten, separerade av en skiljevägg. Vår personal sitter bredvid. När resan planeras tar vi hänsyn till personernas bakgrund för att se till att det är lämpligt med en gemensam transport.

Vi försöker i möjligaste mån att undvika uppehåll under resorna, men vid längre transporter kan det krävas lunchuppehåll och ibland övernattning. Barn under 15 år låses aldrig in och övernattar alltid på institutioner som tillhör beställaren. Barn över 15 år kan få äta lunch eller övernatta i häkte eller arrest, men vid de tillfällena försöker vi undvika kontakt med andra intagna.

Kriminalvården genomför nu årligen cirka 4 000 transporter av barn och unga som omhändertagits enligt LVU. Vid några av alla dessa resor kan misstag förekomma, men vi har kompetent personal och känner ett starkt engagemang för att de här resorna ska bli så bra som möjligt. Barnkonventionen blir svensk lag nästa år och Kriminalvården är redan väl rustad för detta.


Johan Mellbring, chef för Kriminalvårdens transportenhet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

LVU, lagen om vård av unga

LÄS VIDARE

DEBATT. Transportera inte barn med vuxna fångar

ÄMNEN I ARTIKELN

LVU, lagen om vård av unga

Kriminalvården

Barnkonventionen