Partitillhörighet ska inte styra a-kassan

Slutreplik från SD om att förstatliga a-kassan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är dags att svenska löntagare på riktigt får ta del av en effektiv och likvärdig a-kassa. Regeringen och facken har gång efter annan visat att de är oförmögna att administrera det som rätteligen tillhör de som gjort sin plikt, skriver Oscar Sjöstedt och Magnus Persson.
Det är dags att svenska löntagare på riktigt får ta del av en effektiv och likvärdig a-kassa. Regeringen och facken har gång efter annan visat att de är oförmögna att administrera det som rätteligen tillhör de som gjort sin plikt, skriver Oscar Sjöstedt och Magnus Persson.

SLUTREPLIK. Att regeringen höjde taket på ersättningen i a-kassan var naturligtvis både nödvändigt och välkommet, ändock alldeles för sent. Argumentationen i LO-skribenternas replik befäster än mer de band som knyter samman kollektivet med socialdemokratin – detta trots att 57 procent av LO-medlemmarna anser att regeringens förda politik är direkt dålig, medan endast 8 procent anser att den är bra.

Att debattörerna hemfaller åt regeringens ömma tå i debatten – 2014-års budgetomröstning – är ett tydligt exempel på att argumenten börjar stagnera och sina. Vi valde 2014, till skillnad från regeringen, att ta ansvar för Sverige genom att inte ge vårt stöd till en hopkokad budget från det extrema Miljöpartiet och de verklighetsfrånvända Socialdemokraterna.

Vi kan bara beklaga att Socialdemokraterna inte valt att rösta på våra budgetmotioner i riksdagen, trots upprepade chanser, då detta hade inneburit både höjd a-kassa och bättre villkor för svenska löntagare generellt. I stället har de fört en politik långt ifrån deras egna värden, allt i syfte att fortsatt klamra sig fast vid makten.

Att regeringspolitiken i dag skulle vara den bästa för svenska löntagare är en chimär som upprätthålls av dem själva och hejdukarna inom LO-kollektivet trots att de båda är fullt medvetna om att så icke är fallet.

A-kassornas administration skulle utan tvivel fungera bättre om denna låg under Försäkringskassan, att så inte redan skett beror på att nuvarande modell gynnar både LO och Socialdemokraterna.

Denna organisatoriska vänskapskorruption mellan dessa två aktörer göder inte bara Socialdemokraternas partikassa, den förskjuter och förnedrar också de med andra partitillhörigheter och åsikter.

Debattörerna bryr sig inte ens om att förneka sambandet mellan a-kassan och deras hunger efter medlemmar och intäkter, trots att det är lagvidrigt att med hjälp av a-kassorna locka medlemmar till facken. Det är upprörande och talar för vår tes än mer.

Inte heller förnekar man det faktum att handläggningstiderna inom a-kassan är under all kritik utan skyller på att det rör sig om en resursfråga. Det är i det sammanhanget uppenbart att detta skulle förbättras avsevärt om a-kassan hamnade i statlig regi under försäkringskassan.

Det är dags att svenska löntagare på riktigt får ta del av en effektiv och likvärdig a-kassa. Regeringen och facken har gång efter annan visat att de är oförmögna att administrera det som rätteligen tillhör de som gjort sin plikt.


Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson (SD)
Magnus Persson, arbetsmarknadspolitisk talesperson (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE