Låt kyrkan fortsätta vara kyrka, Åkesson

Ärkebiskopen: Vi låter oss inte inordnas i ert svensk-nationalistiska projekt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag förstår frustrationen, Jimmie, att den kyrka som bär namnet Svenska kyrkan inte låter sig användas till en nationalistisk och islamfientlig agenda. Men jag är rädd att den strategi som du använder i din artikel motverkar det som du säger dig vilja verka för: svenska folkets väl, skriver ärkebiskop Antje Jackelén.
Jag förstår frustrationen, Jimmie, att den kyrka som bär namnet Svenska kyrkan inte låter sig användas till en nationalistisk och islamfientlig agenda. Men jag är rädd att den strategi som du använder i din artikel motverkar det som du säger dig vilja verka för: svenska folkets väl, skriver ärkebiskop Antje Jackelén.

REPLIK. Tack, Jimmie för den vänliga klappen på huvudet när du skriver i Aftonbladet: ”Det är hedrande och beundransvärt när kyrkan vill bidra i samhällsdebatten.”

Tillåt mig att förklara varför vi bidrar i samhällsdebatten. Med aposteln Paulus säger vi att det är Kristi kärlek som tvingar oss att kämpa för det svagastes rätt och att tillsammans med alla människor av god vilja söka det bästa för den värld som Gud så älskar att Gud sänt oss Jesus Kristus att leva, dö och uppstå på vår jord. Så att vi har en förebild, medvandrare och räddare.

På den grunden är det varken gränslös invandring eller en naiv romantisering av integration eller migranter som vi förespråkar. Så långt håller du nog med. Sedan blir det svårare.

När du och ditt parti närstående märker att Svenska kyrkan inte låter sig inordnas i ert svensk-nationalistiska projekt, blir vi i era ögon i stället ”en vänsterliberal opinionsbildare, allt längre ifrån sina medlemmars intressen”, en kyrka där ”respekt och ödmjukhet för klassisk kristen tro har fått stryka på foten till förmån för socialistiska och liberala politiska ställningstaganden”.

Denna beskrivning av Svenska kyrkan är fel. Din medundertecknare Aron Emilsson är ledamot i Svenska kyrkans kyrkostyrelse. Han kan berätta för dig hur noga vi är att förvissa oss om att arbete och beslut är teologiskt motiverade – genom bibelstudium och bön och genom att använda oss av teologisk och religionsvetenskaplig kunskap.

Hur kan det motverka medlemmarnas intressen? Även av personer som säger sig stå ditt parti nära hör jag att de vill att vi ska utgå från det som Jesus har sagt och gjort, vilket vi alltså gör.

Jag förstår frustrationen, Jimmie, att den kyrka som bär namnet Svenska kyrkan inte låter sig användas till en nationalistisk och islamfientlig agenda. Men jag är rädd att den strategi som du använder i din artikel motverkar det som du säger dig vilja verka för: svenska folkets väl.

För, om från en dag till en annan alla anställda, förtroendevalda, ideella skulle sluta med det de gör, vad skulle då plötsligt försvinna av allt som i dag utförs i Svenska kyrkans församlingar? Till exempel klang av kyrkklockor, öppna kyrkor med ljus att tända, barngrupper, föräldragrupper, öppen förskola, ungdomsträffar, soppluncher, vårdade kyrkogårdar, hembesök, kris- och katastrofberedskap över hela landet, sorgegrupper, ungdomsläger, samverkan med kommuner, barn-, ungdoms- och vuxenkörer, konsertverksamhet, vård och tillgänglighet av det största sammanhållna kulturarvet i Sverige, konfirmationer, söndagliga gudstjänster, pilgrimsvandringar, gudstjänster vid dop, vigsel och begravning, själavård, familjerådgivning, förskola, bibelstudiegrupper, samtalsgrupper och studiecirklar ...

Att degradera den kyrka som gör allt detta till en vänsterliberal opinionsbildare, hur tror du att det gagnar det land som du så lidelsefullt säger att du vill värna om?

Då har jag ändå inte nämnt Svenska kyrkan i utlandet som är kyrka och samlingsplats för svenskar utomlands. Och hjälpen på plats för människor i flyktingläger, humanitär hjälp vid katastrofer och allt arbete med utveckling och mänskliga rättigheter som förebygger att människor ska behöva fly. Med andra ord, tillsammans med våra internationella partner gör vi exakt det ni säger att ni vill göra. Vi hjälper på plats. Och det har vi gjort långt innan ditt parti grundades.

Mitt förslag till dig är därför: låt kyrkan få vara kyrka. Påtvinga den inte en politisk agenda. Varken din egen eller dina politiska motståndares. Låt den få förkunna evangeliet om Jesus Kristus i ord och handling, värna om människorna, särskilt ”dessa mina minsta” som Jesus kallade dem, och om Guds skapelse med de påfrestningar som den är utsatt för just nu och framöver.


Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE