Patienter dör – vänta inte med att donera

Socialministern: Dags att hitta en långsiktig och enklare lösning för att rädda liv

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den som står på en väntelista kan behöva ett eller flera organ och i genomsnitt dör en person i veckan medan de väntar, bland annat på grund av att bristen på donerade organ är så stor, skriver debattören.
Den som står på en väntelista kan behöva ett eller flera organ och i genomsnitt dör en person i veckan medan de väntar, bland annat på grund av att bristen på donerade organ är så stor, skriver debattören.

DEBATT. I dag börjar den så kallade donationsveckan, en opinionsbildande och kunskapsspridande vecka om vikten av organdonation.

Det är glädjande att antalet donationer ökat de senaste åren – det behövs. Bara förra året gav 185 personer organ efter sin död, och gav på så sätt andra möjligheten att leva vidare och få ett bättre liv. Det är det hittills högsta antalet i Sverige, en ökning med dryga tio procent på bara ett år.

Att fler väljer att bli organdonationer är positivt och viktigt. Jag och regeringen ser gärna att fler anmäler sig till donationsregistret så att fler liv kan räddas och förbättras. Donationsveckan är ett utmärkt exempel för att uppmärksamma vikten av att öka antalet donationer.

Det finns ett totalt behov av kring 800 organ, även om det varierar över tid. Den som står på en väntelista kan behöva ett eller flera organ och i genomsnitt dör en person i veckan medan de väntar, bland annat på grund av att bristen på donerade organ är så stor.

I Sverige är vi, sett ur ett internationellt perspektiv, många som kan tänka oss att donera våra organ när vi inte längre själva har användning för dem. Problemet är att många av oss glömt bort att anmäla oss till donationsregistret och att frågan blir svårare när den ska ställas till våra anhöriga av vårdpersonalen.

Donationsfrågan är samtidigt både svår och komplex. För mig är det viktigt att vi får en långsiktig lösning som gör det enkelt för fler att donera organ och hjälpa till att rädda och förbättra liv.

Min förhoppning hade varit att lägga ett skarpt förslag till riksdagen redan i höst, för att underlätta för fler att lättare kunna göra en insats. Jag kan nu konstatera att så inte kommer bli fallet.

Regeringen tog emot utredningen ”Organdonation – En livsviktig verksamhet” och har sedan mottagandet arbetat med förslaget. Jag måste nu tyvärr konstatera att det underlaget inte håller rent juridiskt som lagstiftning, det innebär att mina möjligheter att lägga ett lagförslag på riksdagens bord under hösten är borta.

Det är beklagligt, men jag kan inte heller gå fram med ett förslag som jag vet inte håller och som inte kommer förbättra möjligheterna till organdonation i Sverige.

Jag har i stället fått finna andra vägar, för vi behöver öka antalet donationer framåt. Vårt fokus ligger nu på att så snabbt som möjligt arbeta vidare med det analys- och beredningsarbete som behövs. Det handlar bland annat om att stärka den nationella styrningen av donations- och transplantationsfrågorna.

Vi arbetar under tiden på flera sätt för att bidra till en positiv utveckling av området. Det kan handla om att utveckla Socialstyrelsens roll i att främja donationer på nationell nivå, men också andra insatser som kan göra skillnad.

Det kommer jag och regeringen återkomma till. Vi har en hög donationsvilja i Sverige och genom att se över hur vi arbetar med frågan på nationell nivå är jag övertygad om att vi kommer att fortsätta höja antalet donationer och rädda fler liv.

Jag uppmanar dig som läsare att själv ta ställning och anmäla dig till donationsregistret.

Annika Strandhäll

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE