Debatt

Bygg ut vindkraften i norra Sverige – snabbt

Debattörerna: Här finns behovet av el och stora landytor

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Norra Sverige står inför en nyindustrialisering av aldrig tidigare skådad nivå. Därför måste det byggas mer vindkraft och det måste ske snabbt, skriver Richard Carstedt, regionråd i Västerbotten, och Nils-Olov Lindfors, regionråd i Norrbotten.
Norra Sverige står inför en nyindustrialisering av aldrig tidigare skådad nivå. Därför måste det byggas mer vindkraft och det måste ske snabbt, skriver Richard Carstedt, regionråd i Västerbotten, och Nils-Olov Lindfors, regionråd i Norrbotten.

DEBATT

DEBATT. Norra Sverige står inför en investeringsvåg av aldrig tidigare skådad nivå. Uppemot 1 000 miljarder kronor investeras i grön stålproduktion, batterifabrik, utökad energiförsörjning och samhällsutveckling.

Dessa stora investeringar genomförs i ett mycket högt tempo. Vi ansvariga regionråd i Norr- och Västerbotten inser att det ställer mycket stora krav på bland annat infrastruktur och kompetensförsörjning för att göra det möjligt att genomföra den nyindustrialisering som sker.

Investeringarna kommer att ställa höga krav på Sveriges elproduktion och distribution då merparten av dem tar sikte på grön fossilfri omställning.

För att möjliggöra detta i Sverige krävs regelverk som skapar incitament för investeringar i ny vind- och solkraft.

Vi kan med glädje se att nationella och internationella investerare insett behovet av investeringar i vindkraft i Norr- och Västerbotten, där vi i norr varit föregångare. Exempel på detta är investeringarna i Europas största vindkraftspark, Markbygden 1101 utanför Piteå i Norrbotten, där en rad internationella investerare och producenter närmar sig en total investeringsnivå på cirka 70 miljarder kronor.

Markbygden 1101 kommer att producera ca 12 terrawattimmar, vilket motsvarar nästan en tredjedel av Sveriges gröna omställning. Ett annat exempel är Åsele kommun i Västerbotten där investeringarna snart är uppe i totalt 10 miljarder kronor.

Vattenfall är en av aktörerna och de satsar nu totalt 24 miljarder på ny vindkraft. Ser man geografiskt så är det i norra Sverige som majoriteten av de nya vindprojekten uppförs.

Men detta räcker inte. Det måste till mer och det måste ske snabbt. Och det är här vår spaning blir skarp.

Sverige måste kliva fram och ta både ett starkt kommando och ett ansvar för att parallellt med internationella investerare möjliggöra en kraftigt ökad grön elproduktion uppe i norr. För att klara leveransen till Hybrit, H2 Green Steel, Northvolt och andra elintensiva företag så kommer stora investeringar i vindkraft behövas.

Utöver detta så behövs det växelkraft. Vätgasproduktionen, som diskuteras nästintill överallt, måste bli verklighet och även andra utjämningskraftlösningar måste realiseras. En utbyggd ”ny” kärnkraft känns tidsmässigt och ekonomiskt avlägsen samtidigt som en utbyggnad av vattenkraft är omöjlig så återstår storskalig vindelproduktion, vilken behöver stora landytor.

Dessa finns i norra Sverige och det kallare klimatet är också positivt eftersom vindkraftverken producerar effektivare när luftens densitet är högre.

För att skapa förutsättningar för en ökad vindelsproduktion krävs att den nationella nivån skapar regelverk som ger både svenska och internationella investerare incitament för att snabbt bygga ut grön elproduktion i norra Sverige:

  • Låga och konkurrensneutrala avgifter för inkoppling av ny kraftproduktion till nätet i hela landet.
  • Effektiva och rättssäkra processer för tillståndsprövning med tidiga samråd med sakägare.
  • Ökad investeringstakt i kraftnätet.
  • Utveckla vätgaslagring, som tillsammans med bränslecellsteknik kan utgöra regulator i
    kraftnätet.
  • Skapa regelverk som ökar den sociala acceptansen, exempelvis regionaliserade avgifter.


Richard Carstedt, regionråd, Region Västerbotten (S)
Nils-Olov Lindfors, regionråd, Region Norrbotten (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Elproduktion

ÄMNEN I ARTIKELN

Elproduktion

Vindkraft

Vattenkraft

Energi & råvaror

H2 Green Steel

Region Norrbotten

Vattenfall