Ny chans för er att stå upp för hbtqi, SD

Slutreplik från Alice Bah Kuhnke om EU och mångfald

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nu i veckan röstar EU-parlamentet ytterligare en gång. Då får SD, en ny chans att fördöma Polens hbtqi-fria zoner och regeringens försöka att underminera polska kvinnors rätt till säkra och lagliga aborter, skriver Alice Bah Kuhnke.
Nu i veckan röstar EU-parlamentet ytterligare en gång. Då får SD, en ny chans att fördöma Polens hbtqi-fria zoner och regeringens försöka att underminera polska kvinnors rätt till säkra och lagliga aborter, skriver Alice Bah Kuhnke.

SLUTREPLIK. “Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som känne­tecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.”

Så lyder den andra artikeln i EU:s fördrag. Att skydda hbtqi-personers rättigheter är med all önskvärd tydlighet EU:s uppdrag. Trots detta är det gång på gång SD och deras bundsförvanter i Europaparlamentet som inskränker människors fri- och rättigheter.

Men SD:s motstånd är inget nytt. När RFSL gjorde sin mätning inför EU-valet 2019 kunde inte SD:s EU-kandidater ens förmå sig att svara på frågorna. En kartläggning från RFSU genomförd 2020 visar att SD utmärker sig som det parti som genomgående vill inskränka aborträtten, motverka hbtq-rättigheter och stoppa insatser för en jämlik och jämställd skola och förskola.

De vill stoppa stöd till kvinnojourer och pridefestivaler, hissa ned prideflaggor, avveckla jämställdhetsarbete och stoppa hbtq-certifiering. I alla rum, på alla politiska nivåer, manifesterar SD att de vill inskränka hbtqi-personers rättigheter.

EU-kommissionen har tagit ställning. Som beskyddare av fördragen är deras budskap tydligt: Hbtqi-fria zoner är människofientliga zoner. För SD är detta svårsmält och därför vill de inte säga sanningen om vad de egentligen tycker. Häromsistens när EU-parlamentet skulle fördöma zonerna kunde inte SD ta ställning.

Nu i veckan röstar EU-parlamentet ytterligare en gång. Då får SD, en ny chans att fördöma Polens hbtqi-fria zoner och regeringens försöka att underminera polska kvinnors rätt till säkra och lagliga aborter.

Hbtqi-strategin är ett välkommet steg för alla oss som tar strid för alla människors lika värde och rättigheter, inklusive hbtqi-personer. Strategin måste nu följas upp med en handlingsplan och skarp lagstiftning som sätter press på mörkerkrafterna i EU.

För hbtqi-personers rättigheter är mänskliga rättigheter. Det kommer EU att fortsätta arbeta med – vare sig SD vill eller inte.


Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE