ÅSIKT

Jo, här skulle faktiskt välfärden kollapsa

Slutreplik från M i Stockholm om Reepalus utredning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Vänsterpartiet förordar en återgång till en välfärd modell 1980-talet där medborgarna är helt utlämnade till offentliga aktörer, skriver Anna König Jerlmyr och Irene Svenonius.
DEBATT

SLUTREPLIK. Att Vänsterpartiet inte vill lyssna på oss är föga förvånande, men att man slår dövörat till vårdfacken, tunga remissinstanser och stockholmarna är uppseendeväckande.

Vänsterpartiet förordar och försvarar överstatliga och verklighetsfrånvända förslag som kör över medborgarna. Förslag som om de realiseras skulle innebära en välfärdskollaps.

Vårdfacken bedömer att Reepalus förslag skulle betyda en vårdkollaps. Vårdförbundet pekar på att stockholmarna kommer att ha svårt att få den vård de har laglig rätt till. Läkarförbundet slår fast att det offentliga inte har någon möjlighet att bygga upp all ny verksamhet som skulle krävas.

Några exempel. Sankt Görans sjukhus, som drivs i fristående regi, tar emot 80 000 akutbesök per år. Vart skulle alla dessa vårdbehövande vända sig? Vart skulle den 70 000 gymnasister i de 72 fristående gymnasieskolorna ta vägen? Elever och gamla på äldreboenden kommer behöva tvångsförflyttas.

Remissinstanser som Riksrevisionen har påtalat att utredningsförslagen innebär stora avsteg från det principer som gäller för svensk bolagsrätt. Några så kallade övervinster på en välfärdsmarknad där avtal träffas efter konkurrenssättning har utredningen inte kunnat visa.

Vänsterpartiet förordar en återgång till en välfärd modell 1980-talet där medborgarna är helt utlämnade till offentliga aktörer. Men i dag vill åtta av tio stockholmare välja skola, vård och omsorg själva.

Vi kommer att ta striden mot en återgång till en socialistisk detaljstyrning av människors liv och för valfrihet och fri företagsamhet.


Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd
Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.