Hur ska ni ha det om vindkraften, liberaler?

Replik från MP om ersättning till kommuner som bidrar med elproduktion

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

MP länge drivit att pengar ska tillbaka till kommunerna som bidrar med elproduktion. Detta har L ställt sig bakom. Därför är det märkligt att L:s riksdagskandidater i de nordliga länen nu kallar denna ersättning för ”muta”. Hur ska ni ha det? Replik från MP.
MP länge drivit att pengar ska tillbaka till kommunerna som bidrar med elproduktion. Detta har L ställt sig bakom. Därför är det märkligt att L:s riksdagskandidater i de nordliga länen nu kallar denna ersättning för ”muta”. Hur ska ni ha det? Replik från MP.

REPLIK. Sverige har Norrland att tacka för att energimixen består av en så stor andel förnybar energi. Men Norrland får inte mycket tillbaka.

Därför har Miljöpartiet i många år drivit att värdet från vind- och vattenkraft ska gå tillbaka till lokalsamhällena. Vi vill se resultat – därför är vi glada att fler partier anslutit sig till förslaget!

I norr utvinns majoriteten av naturresurser som byggt Sveriges välstånd. I dag bidrar Norrland även mycket till omställningen genom industrietableringar och förnybar energiproduktion. Men för att säkerställa en rättvis omställning måste hela Sverige bidra tillsammans till omställningen.

För att ersätta de kommuner som går före och bidrar till hela Sveriges elproduktion har MP länge drivit att pengar ska tillbaka till kommunerna. Detta har nu fler partier ställt sig bakom, bland annat Liberalerna.

Därför är det märkligt att Liberalernas riksdagskandidater i de nordliga länen nu kallar denna ersättning för ”muta”. Hur ska ni ha det? Och varför är ni mot att vetot ges tidigt i tillståndsprocessen, snarare än sent?

Omställningen måste accelerera och bli mer rättvis. För att åstadkomma det krävs följande:

  1. Bygga ut vindkraft till havs. Intresset för havsbaserad vindkraft är rekordstort. Om alla ansökningar för havsbaserad vindkraft blev verklighet skulle de täcka en stor del av vårt framtida elbehov. Här är målkonflikterna också färre.
  2. Geografisk rättvisa. Inför en kraftig elbonus till de kommuner som bygger, men se även till att närboende får sin del av ersättningen. Gör om tillståndsprocessen så att den är tydlig för alla inblandade och behåll möjligheten för kommunerna att säga nej, men tidigare i processen.
  3. Agera efter principen om energisolidaritet. Vi vill ha en princip om energisolidaritet för stopp av rysk olja, gas och uran. Principen skulle kunna användas mot andra stater som inte respekterar demokrati och mänskliga rättigheter. Den innebär också att Sverige ska hjälpa andra länder att frigöra sig från beroendet av Putins energi.

Vindkraften är billig, snabb att bygga ut och förnybar. Den är ett av våra största hopp för att klara klimatutmaningen. Vi vill satsa på havsbaserad vindkraft, lagring av el, stärk kapacitet i elnäten och energieffektivisering för att minska behovet.

I stället för att motarbeta vindkraften borde Liberalerna ansluta sig till den politik som innebär att omställningen kan ske på ett rättvist sätt.


Lorentz Tovatt, energipolitisk talesperson Miljöpartiet
Elin Söderberg, riksdagskandidat Miljöpartiet Västerbotten
Amanda Lind, riksdagskandidat Miljöpartiet Norrbotten och Miljöpartiet Västernorrland
Katrin Wissing, riksdagskandidat Miljöpartiet Jämtland Härjedalen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE