Biståndet är en röd linje för Liberalerna

L: Vi kommer aldrig tumma på enprocentsmålet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Biståndet är ingen sparbössa där man kan nalla extrapengar till annat. L kommer aldrig tumma om enprocentsmålet. Vi är garanten för att Sverige fortsätter traditionen av internationellt samarbete och solidaritet, skriver Gulan Avci och Helene Odenjung.
Biståndet är ingen sparbössa där man kan nalla extrapengar till annat. L kommer aldrig tumma om enprocentsmålet. Vi är garanten för att Sverige fortsätter traditionen av internationellt samarbete och solidaritet, skriver Gulan Avci och Helene Odenjung.

DEBATT. ”Vi är en feministisk regering, vi är den första regeringen i världen som driver en feministisk utrikespolitik” dundrade dåvarande statminister Stefan Löfven i regeringsförklaringen när han blev statminister efter riksdagsvalet 2014.

Trots att snart åtta år har passerat sedan Socialdemokraterna tillträdde regeringsmakten har varken politiken eller besluten blivit mer feministiska. Vi erkänner att de vackra formuleringarna låter fint i teorin. Men fina ord måste också bli verklig politik.

Vi föreslår att den feministiska regeringen även börjar fatta feministiska beslut i stället för att använda världens fattigaste kvinnor som budgetregulator för att hantera det svenska flyktingmottagandet.

Sverige har en stolt tradition av internationellt arbete och solidaritet med världens fattigaste. Inte minst har biståndspolitiken varit viktig för att stärka demokratiarbetet i länder där lidandet är som värst.

Men lika viktigt har det för oss liberaler varit att stärka kvinnors rättigheter. Eftersom att demokrati och jämställdhet är oskiljaktiga för oss.

Vårt parti har i alla tider stått upp för enprocentmålet för biståndspolitiken. Oavsett vilka partier vi historiskt samarbetat med. Det är vår grundmurade inställning att svenskt bistånd ska vara solidarisk. En liberal princip vi varken kommer att ändra på i dag eller i morgon.

Vår utgångspunkt är enkel att förstå. Vi vet att en ojämlik värld är en farlig värld. En värld med fattigdom, förtryck och krig riskerar att leda till att fler människor tvingas på flykt.

De flesta av världens fattiga är kvinnor och flickors rätt till skolgång är inte en självklarhet i stora delar av världen.

Därför ser vi återigen med sorg hur den feministiska regeringen använder biståndspengar för att finansiera det svenska flyktingmottagandet.

När socialdemokratiska ministrar pratar om ”avräkning” så innebär det i praktiken att en tredjedel av biståndsbudgeten numera kan tas från världens svagaste och i stället användas till flyktingmottagande här hemma.

Låt oss vara tydliga med att vår syn på biståndspolitiken inte ska ställas mot de ukrainska flyktingar som flytt för sina liv och sökt skydd i Sverige.

Vi är stolta över den solidaritet som hela det svenska folket visat i den här mycket svåra tid vi lever i. Att Sverige stått upp för Ukraina både ekonomiskt, humanitärt och militärt.

Vad vi är kritiska till är att det svenska mottagandet finansieras på fattiga människors bekostnad.

I dag är det den Socialdemokratiska feministiska regeringen som gjort till vana att vid varje flyktingvåg ta av biståndspengar som ska gå till demokrati och jämställdhetsfrämjande insatser.

Men biståndsmedel är ingen sparbössa där man kan nalla extrapengar till annan verksamhet om uppgiften att styra Sverige blir för svårt.

Konsekvenserna för detta ansvarslösa handlade blir att färre flickor går i skolan och stödet till organisationer som kämpar för jämställdhet dras in.

Dock gäller inte detta synsätt bara Socialdemokraterna.

De är numera starkt påhejade av såväl Moderaterna som Sverigedemokraterna som inte bara vill finansiera det svenska mottagandet med biståndspengar, utan numera täcka allehanda utgifter i statens budget med att göra rejäla nedskärningar i svenskt bistånd.

Vi liberaler är beredda att diskutera hur biståndspolitiken kan bli mer träffsäker för att främja demokratirörelser, fattigdomsbekämpning och stärka kvinnors och flickors rättigheter.

Det arbetet påbörjade vi under den borgerliga Alliansregeringen och vi fortsätter gärna i den riktningen efter maktskiftet i höst. Svenska biståndspengar ska inte hamna i fickorna på regimer som förtrycker sina befolkningar.

Men vi kommer aldrig tumma om enprocentsmålet. Liberalerna är garanten för att Sverige fortsätter den tradition av internationellt samarbete och solidaritet som stått oss starkt historiskt.


Gulan Avci, riksdagsledamot och jämställdhetspolitisk talesperson (L)
Helene Odenjung, riksdagskandidat i Göteborg, tidigare kommunalråd (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE