Det krävs en nollvision mot det sexuella våldet

Debattören: Fyra år efter Metoo har politikerna gjort alldeles för lite

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Fyra år efter Metoo fortsätter sexualbrotten att öka. Vi kan vi inte vänta längre. Det krävs en nollvision som innefattar allt sexuellt våld för att på allvar sätta frågan på kartan, skriver Cecilia Jonsson.
Fyra år efter Metoo fortsätter sexualbrotten att öka. Vi kan vi inte vänta längre. Det krävs en nollvision som innefattar allt sexuellt våld för att på allvar sätta frågan på kartan, skriver Cecilia Jonsson.

DEBATT. Det räcker nu. Vi kan inte vänta längre på en hållbar förändring. Fyra år har nu gått sedan Metoo-rörelsens inträde. När tusentals röster höjdes för rätten till sin egen kropp, vilket minst sagt borde vara en självklarhet i dag.

Men trots att en bred samsyn finns kring att det sexuella våldet måste upphöra, så har inte tillräckligt gjorts av ansvariga makthavare för att på allvar sätta stopp för det sexuella våldet. Det behöver ändras nu.

Trots att sexualbrottsfrågan lyfts brett sedan Metoos stora genombrott hösten 2017. Och trots att de flesta ställt sig bakom det faktum att sexuellt våld måste upphöra, då det i grund och botten handlar om en frihetsfråga: Om rätten till sin egen kropp och att ett nej alltid är ett nej.

Trots allt detta, fortsätter sexualbrotten att bli fler.

Enligt statistik från Brå ökade de anmälda våldtäkterna med 9 procent mellan 2019 och 2020. Siffran för de anmälda våldtäkterna 2020 var sammanlagt nära 9 600 anmälda våldtäkter.

År 2020 anmäldes totalt 25 000 sexualbrott, vilket var en ökning med 8 procent jämfört med 2019, enligt statistik från Brå.

Det är ingen ljus utveckling, då mörkertalet också bedöms vara stort. Att anmäla sexualbrott är fortfarande inte en självklarhet i dag, då en tystnadskultur kvarstår.

Det har inte gjorts tillräckligt från politiskt håll för att komma tillrätta med sexualbrottsproblematiken.

Den ideella organisationen Me Too Sweden menar att en politiskt långsiktig plan och därmed en bred politisk samsyn kring frågan behövs. Samarbeten över partigränserna och över mandatperioderna krävs. Så även en nollvision som avser allt sexuellt våld för att på allvar sätta frågan på kartan.

Det är mer än dags att våra makthavare tar ett gemensamt och långsiktigt ansvar för att lösa sexualbrottsfrågan. Den behöver bli prioriterad på den politiska dagordningen.

Samarbetsåtgärder över tid är helt nödvändigt och behöver komma på plats. Vi vill kunna lita på att samhället ser allvarligt på sexualbrottsfrågan och prioriterar den högt, oavsett vilka partier som styr vårt land för tillfället.

Sedan början av 2020 har vi levt med en pandemi i vardagen och trots färre fysiska möten generellt, på grund av rådande restriktioner, har inte sexualbrotten minskat.

Förövarna hittar nya vägar för att begå övergrepp. Samtidigt som de utsatta har haft begränsade möjligheter till stöd i en utsatt situation.

Det går för långsamt trots att vi vet att många tycker att förändring är nödvändigt.

Det räcker inte med samtyckeslagen som fick sitt inträde 1 juli 2018. Nu närmar sig ett nytt valår och flera vill lyfta jämställdhets- såväl som sexualbrottsfrågan från sitt håll, men redan nu behöver samhällets ansvariga gå samman ytterligare för att vända utvecklingen.

Me Too Sweden menar att följande behöver prioriteras av ansvariga:

  • Framförallt behövs en politisk enighet och långsiktig plan för hur ansvariga som styr landet ska ta ett ansvar för frågan för att stoppa sexualbrott, oavsett vilka partier som styr. Vi behöver veta att frågan prioriteras högt och att konkreta satsningar och uppföljning av dessa fortsätter.
  • Beslut om en nollvision som avser allt sexuellt våld, på samma sätt som exempelvis att det idag finns en nollvision gällande trafiken.
  • Ökad satsning på proaktiva insatser, utbildning och ännu mer medel till polisen och rättsväsendets arbete, till sjukvården, till socialtjänsten och kvinnojourer, med flera.

Vi undrar nu vad våra ansvariga politiker kommer göra för att stoppa sexualbrotten? Hur stor del av kommande budgetar kommer att satsas på att stoppa det sexuella våldet? Finns i dag planer på en nollvision som avser allt sexuellt våld?

Bred politisk handlingskraft kommer att krävas för att bereda väg för en ljusare framtid för kommande generationer. Vi är långt ifrån framme. Mycket mer krävas för att nå målet – en värld fri från sexuellt våld.


Cecilia Jonsson, ordförande Me Too Sweden och styrelsen Me Too Sweden


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE