ÅSIKT

Miljöfarliga bilar kan klara besiktningen

Larm från C: 3 av 4 icke godkända fordon skulle tillåtas köra på vägarna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT/pressbild
Anders Åkesson (C) är emot Transportstyrelsens förslag om att låta miljöfarliga bilar gå igenom besiktningen.
DEBATT

DEBATT: Utsläpp från bilar har stor påverkan på vår miljö, klimat och hälsa. Även om utvecklingen går åt rätt håll, med allt fler bilar på vägarna som drivs av förnybara bränslen, så är utsläppen fortfarande en stor utmaning. Svenskarna är väldigt miljömedvetna och många som köper bil är angelägna om att den ska vara snäll mot miljön.

Det är dock inte alltid lätt att veta hur mycket en bil släpper ut. Som kund har man förstås väldigt begränsade möjligheter att kontrollera om biltillverkarna håller vad de lovar. Och den som litade på bilbranschens siffror fick all anledning att tvivla i fjol när det visade sig att några av de största märkena systematiskt manipulerat och fuskat med utsläppsdata.

Därför är det så bra att kontrollbesiktningen innehåller ett moment där man läser av bilens avgasreningssystem. Med hjälp av ett så kallat omborddiagnossystem, OBD, mäter man bilens utsläpp. Om utsläppen är för höga, då underkänns bilen. På det sättet får bilägaren ett objektivt kvitto på att bilen håller sig under tillåtna utsläppsnivåer.

Men nu riskerar den funktionen att försvinna. Transportstyrelsen vill lätta på kraven och föreslår att bilen inte ska bli underkänd om inte varningslampan först tänds, helt oavsett hur mycket bilen släpper ut. I praktiken innebär det att beslutet hänger på hur varningslampan fungerar, inte på avgaserna.

För att visa hur snett det förslaget skulle slå kan man titta på siffrorna från ett av de större besiktningsföretagen i Sverige. Från januari till november förra året utförde företaget totalt 625 757 kontrollbesiktningar av lätta fordon med krav på OBD-kontroll. Av dessa underkändes 24 336 bilar på grund av för höga utsläpp.

Men, endast 5 981 stycken var samtidigt underkända på grund av tänd varningslampa. Om Transportstyrelsens förslag skulle gällt hade alltså 3 av 4 bilar som i dag underkänns på grund av för höga utsläpp i stället ha godkänts. Trots att man identifierat fel som ger otillåtna nivåer av utsläpp. Det finns också en uppenbar risk att förslaget underlättar fusk och manipulering av varningssystemet.

Detta är givetvis helt fel att gå, i en tid när de skadliga utsläppen bör motverkas och förnybara bränslen måste uppmuntras. Om förslaget går igenom blir konsekvenserna ökade miljö- och hälsoskadliga utsläpp från vägtrafiken. Naturvårdsverket konstaterade nyligen att förslaget skulle innebära ”betydande försämringar av miljökontrollen och därmed försvåra arbetet med att nå miljömålet Frisk luft.”

Sedan den rödgröna regeringen tillträdde har man flera gånger trampat snett i de här frågorna. Man har bland annat höjt skatten på förnybart bränsle. Dessutom har man flera gånger skjutit upp löftet om ett bonus/malus-system, där de som köper en miljövänlig bil får en rabatt som betalas av dem som väljer en miljöbov. Som om det inte räckte planerar man en kilometerskatt, som kraftigt kommer försvåra för skogsbruket att ta fram de biobränslen som behövs för att ställa om fordonsflottan.

Låt inte Transportstyrelsens förslag bli ännu en plump i regeringens miljöprotokoll. Nu är det upp till miljöminister Karolina Skog och infrastrukturminister Anna Johansson att agera för att miljökraven inte ska sänkas. Menar man allvar med sina ambitioner på miljörådet kan man inte släppa igenom en så uppenbar bromskloss av arbetet med att sänka utsläppen.


Anders Åkesson, riksdagsledamot och talesperson i infrastrukturfrågor (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM

Motor

Bilar