Gör det kriminellt att vara med i NMR

KD: Vi anser att gruppen är en terrororganisation

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: TT
Den här typen av organisationer är en hot såväl mot vår demokrati som mot enskilda. Därför vill vi kriminalisera samröre med eller deltagande i kriminella organisationer likt NMR, skriver Ebba Busch Thor och David Lega.

DEBATT. Förintelsen under andra världskriget är Europas största skamfläck då ca sex miljoner judar dödades. Romer och polacker utsattes för folkmord och homosexuella och funktionsnedsatta förföljdes och dödades av Nazietyskland. Då var det alldeles för få som stod upp för alla dem som utsattes för nazismens barbari.

I dag, när nazister åter marscherar på våra gator, måste det bli tydligt från samhällets sida att dem som hotar och hatar, vare sig det handlar om nazister, jihadister eller vänsterextremister inte kommer att accepteras.

Vi Kristdemorakter kan inte ställa oss passiva och tysta när nazisterna idag marscherar på Göteborgs gator. Kristdemokratin är en rörelse som skapades ur ruinerna efter det Europa som slagits i spillror – både andligt och materiellt.

Utifrån övertygelsen om att alla människor är bärare av en unik värdighet, reste kristdemokratiska ledare efter andra världskriget land efter land ur det mörker som helt hade saknat omtanke om sin nästa.

Nazismen är inte en stark rörelse i dagens Sverige men det är en kraft som uppmanar till användandet av våld och terror för att skada och ingjuta fruktan hos andra. När nazisterna samlas för att under militärliknande former marschera så är det för att visa sin beredskap att använda just våld i politiska syften.

När nazisterna vill marschera förbi Bokmässan och Synagogan är det för att deras närvaro ska uppfattas som ett hot mot judar och journalister. Därför är inte heller nazisternas marsch en demonstration i vanlig bemärkelse. Det är för att påminna om det övergrepp man utsatte judarna för.

Det är också en påminnelse om den avsky nazisterna har för kunskap och det fria ordet. En avsky som då tog sig uttryck i massiva bokbål.

Efter andra världskriget har nazismen i praktiken varit en rörelse i samhällets utkant. Hitler-Tysklands terror- och våldsapparat vaccinerade Europas breda befolkning ifrån dessa idéer. Men nazismen har genom sin romantisering av våldet och massans disciplin alltid kunnat locka till sig nya anhängare.

De flesta lämnar rörelsen med djup ånger men under tiden i den närs medlemmarnas längtan efter att få dominera. Denna längtan emanerar därför ofta ut i våld. Vare sig misshandel, bombningar och mord ryggar naziströrelsen tillbaka inför.

Faktum är att Nordiska motståndsrörelsens (NMR) själva i sina egna handböcker beskriver våld som moraliskt riktigt och understryker att en god medlem nyttjar våld i politiska syften.

Därför anser inte vi att NMR ska beskrivas som en politisk organisation utan som en terrororganisation.

Denna typ av organisationer är en hot såväl mot vår demokrati som mot enskilda. Därför vill vi kriminalisera samröre med eller deltagande i kriminella organisationer likt NMR.

Det innebär alltså inte att människor inte har rätt att tycka vad man själv önskar, eller ett förbud mot själva organisationen. Det vet vi inte fungerar utan bara leder till att nya skapas. Utan det innebär att själva understödjandet av en våldsbejakande rörelse blir straffbart för den enskilde.

Detta skulle ge samhället ett mer verktyg för att bemöta en våldsbejakande organisation som hetsar sina sympatisörer till att bryta mot lagen och attackera våra fri- och rättigheter.

Vi bildades för att stå upp för människovärdet och för att bidra till ett samhälle som tar ansvar för sina medmänniskor i en svår tid. Den uppgiften har vi fortfarande.

Vi kommer ta kampen för de goda värderingarna oavsett om motståndaren är våldsbejakande vänsterextremister, islamister eller nazister. Den kampen måste tas av varje generation, varje gång människovärdet hotas.


Ebba Busch Thor, partiledare (KD)
David Lega, oppositionsråd i Göteborg (KD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: