Reepalus utredning passar i papperskorgen

Debattörerna: En strypt välfärdssektor skulle innebära att Stockholmsregionen kollapsade

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Johnér
Anna König Jerlmyr och Irene Svenonius: ”En strypt välfärdssektor skulle innebära att Stockholmsregionen kollapsade. Här sker 60 procent av alla 3,4 miljoner läkarbesök per år på privata vårdcentraler och vart tredje barn går i fristående skola”.

DEBATT. När nu den andra delen av Välfärdsutredningen presenterats kan vi konstatera att utredningen skulle ha slängts i papperskorgen redan i det första stadiet.

Näringsfrihet med konkurrens på lika villkor är det enda som kan skapa och upprätthålla den välfärd Sverige och Stockholm behöver.

En strypt välfärdssektor skulle innebära att Stockholmsregionen kollapsade.

Här sker 60 procent av alla 3,4 miljoner läkarbesök per år på privata vårdcentraler och husläkarmottagningar. I Stockholms stad är 40 procent av alla vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen i privat regi. I Stockholm finns 539 fristående skolor, vart tredje barn går i en fristående skola. Av de cirka 71 000 elever som går i en gymnasieskola i Stockholms län går ungefär 40 procent i fristående skolor.

Åtta av tio stockholmare vill ha sin valfrihet och möjligheten att välja mellan offentliga och privata utförare. Slutsatsen av den mätning vi har låtit Skop göra är att stockholmarna uppskattar valfriheten och ser hoten från Reepalus förslag.

Stockholms tillväxtmotor utvecklas genom välfärdsföretagen. Inom välfärdssektorn är det många kvinnliga företagare som driver företag. Att kunna välja arbetsgivare inverkar positivt på arbetstagares möjlighet att påverka sin situation och sin arbetsmiljö. Möjligheten att påverka sin arbetssituation är i sig en faktor som skapar psykosocial hälsa. Privata företag gör välfärdens yrken mer attraktiva.

Stockholms län växer i en takt med ungefär 200 000 människor på fem år. För att möta denna utveckling måste vi säkerställa en högkvalitativ förskola, skola, omsorg och sjukvård. Regeringen har satt sig i Vänsterpartiets knä och stämt  in i partiets försåtliga socialistiska retorik om vinster i välfärden. Det riskerar Stockholmsregionens och hela Sveriges framtid som välfärdsnation. Stockholm skulle inte klara sig en dag utan privata och idéburna initiativ i välfärden.

I praktiken innebär Reepalus utredningsförslag ett näringsförbud för fristående aktörer inom välfärden då reglerna slår ut de allra flesta välfärdsföretag. Reepalu gömmer sig bakom en dunkel diskussion om kvalitetsmätning, något som såväl offentlig som privat sektor arbetar med och där samma krav ska ställas på alla.

Reepalu och regeringen verkar mer intresserad av motverka människors fria rätt att välja än att utforma nationella kvalitetskrav för alla verksamheter oavsett utförare.

Vi moderater står upp för medborgarnas självklara rätt att själva välja och kommer att ta striden för valfrihet och kvalitet. Alla goda krafter måste tillåtas vara med för att utveckla och säkerställa en god och kvalitetssäkrad välfärd. Det är djupt olyckligt att regeringen inte är främmande för att undergräva den svenska välfärden.

Välfärden garanteras i stället genom att bejaka människors valfrihet, säkerställa kvaliteten i välfärden och att varje skattekrona används så effektivt som möjligt.


Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd Stockholms stad (M)
Irene Svenonius, finanslandstingsråd Stockholms läns landsting (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.