ÅSIKT

M: Den som kommer hit måste anpassa sig

Kinberg Batra & Svantesson: Vi vill se en integrationsplikt för nyanlända i Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: CAROLINA BYRMO
Anna Kinberg Batra och Elisabeth Svantesson: ”Moderaterna föreslår en integrationsplikt som stärker skyldigheten för den som kommer hit att anpassa sig genom att delta i samhällsorientering och tillgodogöra sig information om vilka värderingar som gäller i Sverige. ”

DEBATT. Hela Sverige ska jobba, men tyvärr är trösklarna in till arbetsmarknaden för många alldeles för höga.

Sverige har i förhållande till sin storlek tagit emot fler människor än något annat jämförbart land. Mellan 2012 och 2021 väntas Sverige ta emot en halv miljon nyanlända.

Hur vi hanterar invandringen och integrationen avgör om Sverige kommer fortsätta att vara ett starkt samhälle. Då behövs både en stram och hållbar migrationspolitik och en arbetsmarknad som fungerar för fler. 

I dag tar det nio år innan hälften av alla nyanlända har någon typ av sysselsättning. Skillnaderna mellan de som är inne på arbetsmarknaden och de som är utanför är stor och jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda riskerar att växa ytterligare. 

Det finns två parallella bilder av svensk arbetsmarknad i dag. En där det går bra för de allra flesta och en där många aldrig får en chans att få sitt första jobb. Arbetsgivare har svårt att hitta rätt arbetskraft och många som skulle kunna arbeta lever istället i utanförskap.

Vi moderater har två tydliga mål med arbetsmarknadspolitiken.

Jobbklyftan på svensk arbetsmarknad är farlig och måste bort, vi vill börja med att halvera den till 2025. Samtidigt måste Sverige kunna skapa minst en halv miljon nya jobb till 2025.

Det kräver kraftfulla reformer för att det alltid ska löna sig mer att jobba än att leva påbidrag. Varje krona som går till bidrag är en krona som i stället kunde ha gått till fler jobb och bättre välfärd. Därför vill vi sänka skatten för alla som jobbar – med 500 kronor mer för vanliga yrken som sjuksköterska, lärare och poliser – samt införa ett bidragstak så att ingen som kan jobba kan tjäna mer på bidrag än på arbete.

Men integration är också mer än ett jobb. Vi måste ställa tydligare krav på den som kommit till Sverige och ska bygga ett nytt liv här. Krav att jobba, men också att anpassa sig till det svenska samhället och arbetsmarknaden. 

Därför föreslår Moderaterna en integrationsplikt som stärker skyldigheten för den som kommer hit att anpassa sig genom att delta i samhällsorientering och tillgodogöra sig information om vilka värderingar som gäller i Sverige.

Integrationsplikten består huvudsakligen av fyra delar: 

Mer samhällsorientering

Samhällsorienteringen ska vara tydlig med att integration är en plikt i Sverige. Den ska också lyfta fram vikten av att lära sig det svenska språket, att jobba och att förstå de rättigheter och skyldigheter som gäller här. Moderaterna vill också att samhällsorienteringen utökas från minst 60 timmar, som gäller i dag, till minst 100 timmar. 

Utbildningsplikt

Många vuxna som kommer till Sverige saknar fullständig grundskoleutbildning. Därför måste det ställas krav på att utbilda sig och tillgodogöra sig vissa grundläggande kunskaper. Det ska vara en förutsättning för att få ersättning.

Ansträngningar för att lära sig svenska för att få permanent uppehållstillstånd

För att kunna få permanent uppehållstillstånd måste nyanlända som saknar jobb och egen försörjning aktivt delta i etableringsinsatser efter bästa förmåga. Där måste undervisning i svenska ingå. Ogiltig frånvaro ska också kunna leda till större nedsättning av etableringsersättningen än vad som är fallet i dag

Ökade aktivitetskrav 

Vi måste ställa högre krav på de som deltar i etableringsuppdraget och de som lever på försörjningsstöd. För den som inte deltar i obligatoriska aktiviteter eller jobbar för att öka sin egen anställningsbarhet bör ersättningar och bidrag sättas ned i större utsträckning än i dag. Aktivitetskravet i försörjningsstödet bör också omfatta fler människor än i dagens system.

I Sverige ska man kunna komma hit för att arbeta. Det ska inte spela någon roll varifrån du kommer, utan vart du är på väg. Då måste vi också våga ställa tydliga krav på de som kommer hit och vi ska riva de hinder som finns för att ta sig in i samhället. Därför behöver Sverige införa en integrationsplikt.


Anna Kinberg Batra, partiledare (M)
Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadspolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM