ÅSIKT

Vågar ni inte säga nej till kärnvapen?

Debattörerna: Rädslan för en sämre relation med Nato tycks ha förblindat M och KD

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Det är dags för Moderaterna och Kristdemokraterna att bekänna färg – ska vi ha nedrustning eller upprustning? frågar sig debattörerna.

DEBATT. Medan den socialdemokratiskt ledda regeringen gett ett tydligt ja till FN-resolutionen om att förbjuda kärnvapen spretar de borgerliga partierna åt olika håll.

Det är dags för Moderaterna och Kristdemokraterna att bekänna färg – ska vi ha nedrustning eller upprustning?

Den oroväckande säkerhetspolitiska utveckling vi ser, inte minst i vårt närområde, gör det ännu viktigare att verka för avspänning och kärnvapennedrustning. Sverige kommer därför att rösta ja till resolutionen, tillsammans med en majoritet av FN:s medlemsstater. Detta är naturligt i ljuset av Sveriges politik för internationell nedrustning. Vi ska vara en tydlig och pådrivande röst för global nedrustning.

Det är ett självständigt ställningstagande vi gör utifrån vår säkerhetspolitiska linje och här finns bara en logisk väg att gå.

Medan regeringen gett ett klart besked i frågan, är det desto mer otydligt i det borgerliga lägret. De borgerliga partierna, som brukar slå sig på bröstet för sin enighet, visar här ytterligare ett exempel på den senaste tidens splittring.

Låt oss kort redogöra för de olika positionerna:

Centerpartiet gör bedömningen att nedrustning av kärnvapen inte står i konflikt med ett Nato-medlemskap och stödjer resolutionen. En mogen bedömning som vi välkomnar.

Moderaterna, som tidigare sagt att Sverige måste verka för nedrustning, interpellerade så sent som för en vecka sedan mot resolutionen med argumentet att det kan äventyra ett Nato-medlemskap. Häromdagen var tongången betydligt försiktigare från Karin Enström (M). Enighet verkar alltså inte ens finnas inom moderaterna.

Betydligt högre tonläge hörs från allianskollegan Allan Widman (L) som hävdar att Sverige bör stå kvar under Natos kärnvapenparaply. Lyssnar man på Widman är det lätt att få känslan att ryska soldater står redo att inta vårt land när som helst. Det är befogat att fråga sig vem som vinner på en så upptrissad retorik.

Kristdemokraterna har inte ens tagit ställning.

Rädslan för en sämre relation med Nato tycks ha förblindat delar av det borgerliga lägret så till den grad att de inte gemensamt kan sluta upp bakom något så självklart som nedrustning och avveckling av kärnvapen.

Regeringens svar på det är att det är möjligt att kombinera en aktiv politik för internationell nedrustning med ett fördjupat säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete, med bland annat Nato, inom den militära alliansfrihetens ram. Bägge är till gagn för svensk säkerhet.

Nu mer än någonsin är det viktigt att Sverige tydligt står upp för avrustning av kärnvapen som kostat hundratusentals liv genom historien.

Kärnvapen kan användas oavsiktligt, eller avsiktligt men bara det faktum att de finns utgör ett enormt hot. Ingen tjänar på inrikespolitisk splittring i denna fråga, varken Sverige eller omvärlden. Därför hoppas vi att fler borgerliga partier gör som Centerpartiet och ansluter sig till den linje som kännetecknat Sverige genom historien.

Världen mår bättre utan kärnvapen.

Kenneth G Forslund, ordförande i utrikesutskottet (S)

Åsa Eriksson, arbetande ersättare i utrikesutskottet (S)

Anders Österberg, arbetande ersättare i utrikesutskottet (S)

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

LÄS OCKSÅ:

BÅDA SIDOR: Borde Sverige gå med i Nato? Bästa argumenten – för och emot

ARTIKELN HANDLAR OM