Debatt

Så blir äldrevården under de rödgröna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Ylva Johansson (S): Här är 10 reformer som vi vill genomföra

Valet den 19 september handlar om vilket Sverige vi vill ha i framtiden. Ska vi fortsätta med nya stora skattesänkningar eller investera i utbildning, omsorg och jobb? Ska vi ha kvar eller ta bort skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare?

I en debattartikel i Aftonbladet (6/9) efterlyser artikelförfattarna politik på området och vi rödgröna kan, till skillnad från alliansen, lämna besked. Vi lovar att ta bort skatteklyftan mellan pension och lön.

Under det senaste året har alliansregeringens politik lett till att antalet anställda i utbildning, sjukvård och omsorg minskat med cirka 25 000 personer. Vi rödgröna vill tillföra minst 12 miljarder mer än regeringen till vården, skolan och omsorgen 2011 och 2012 för att säkerställa välfärdens kvalitet. Vi kommer att satsa på följande reformer:

1. Sänkt taxa i hemtjänsten – max 100 kronor per timme för hemtjänst.

2. Den som fyllt 75 ska enkelt få hemtjänst – de äldre får ett antal hemtjänsttimmar bara genom att anmäla sig.

3. Fria timmar i äldreomsorgen – Hemtjänsten och insatserna på äldreboendet ska kunna ge möjlighet till egen tid, som att besöka ett museum, få massage, få hjälp att ordna en festmåltid.

4. Bättre mat för äldre – vi vill öka möjligheterna att måltider kan lagas hemma inom ramen för hemtjänsten. Måltidspersonal och kommunens ansvariga ska få utbildning.

5. Äldre par ska kunna fortsätta att bo tillsammans – vi vill ge stimulansmedel till kommuner som erbjuder äldre par att kunna fortsätta att bo tillsammans.

6. Generationsväxling i äldreomsorgen – en satsning på kompetensutveckling som höjer utbildningsnivån samtidigt som det ger unga en väg in i arbetslivet. 3000 utbildningsplatser.

7. Förbättrad tandvård för äldre – vi genomför en förbättring av tandvårdschecken till äldre mellan 65-74 år. Höjs från dagens 300 kronor till 600 kronor .

8. Hemläkarbilar – nya resurser för bättre vård för äldre. Under 2011 avsätts 100 miljoner kronor för detta.

9. Lex Gulli – mot felmedicineringen av äldre. Anmälningsskyldighet för personal vid misstanke om läkemedelsvanvård av äldre. Även anhöriga ska kunna anmäla.

10. Höjt bostadstillägg för pensionärer med låg inkomst – höjd andel av boendekostnaden ska räknas in vid beräkning av bostadstillägget.

Ylva Johansson
Välfärdspolitisk talesperson (S)

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik