Regeringen Löfven – en grön besvikelse

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2015-03-24

Jonas Sjöstedt: Våga ta rätt beslut om Vattenfalls inriktning

Jonas Sjöstedt (V).

Regeringen står inför ett vägval. Beslutet om vad som ska ske med Vattenfalls kolgruvor och kolkraftverk i Tyskland är sannolikt det enskilt viktigaste klimatbeslut som regeringen kommer att fatta.

Helstatliga Vattenfall släpper ensamt ut mer koldioxid än hela nationen Sverige.

Företagets utsläpp i Tyskland är en verklig miljöbov. Vattenfall vill inte inleda den ordnande avvecklingen av sin tyska kolkraft som krävs, i stället vill de sälja den vidare så att miljöförstöring och utsläpp kan fortsätta. Huvudspekulant på gruvorna är ett tjeckiskt riskkapitalbolag med tveksam inriktning och helt utan miljöambitioner.

Klimatförändringarna kräver att kolkraften avvecklas och ersätts med förnybar energi. Rätt beslut om Vattenfalls kolkraft innebär att vi tar ansvar för en sådan utveckling. Fel beslut skulle innebära att en oseriös köpare får fortsätta bryta och elda kol, och öppna nya kolgruvor. Detta samtidigt som vi vet att klimatet kräver att koleldningen avvecklas.

I valrörelsen var vi överens med S och MP om att Vattenfalls inriktning måste ändras. Företaget skulle kunna användas som en motor i klimatomställningen med satsningar på förnybar energi. Men det kräver att regeringen vågar ta de beslut som krävs. Bolaget måste styras upp och få en tydlig ny inriktning på förnybar energi.

Vi vill att frågan om Vattenfalls kolkraft i Tyskland ska avgöras av riksdagen och vi vill samarbeta med regeringen om att ge Vattenfall en ny inriktning. I den ska ingå en ansvarsfull stegvis avveckling – inte försäljning, av kolgruvor och kolkraftverk i Tyskland. Vi vill också att Vattenfalls skadeståndskrav på Tyskland för att landet avvecklar kärnkraften dras tillbaka. I praktiken försöker bolaget försvåra den tyska avvecklingen av kärnkraft genom orimliga krav på skadestånd på tiotals miljarder kronor på grund av den tyska statens beslut att avveckla kärnkraften.

Vattenfalls kolbrytning, skadeståndskraven i samband med avvecklingen av kärnkraften och oppositionen mot hur Vattenfall har skött elnäten i Hamburg och Berlin har gett Sverige dåligt rykte i Tyskland. Nu är det dags för Vattenfall att i stället bidra till Tysklands ambitiösa klimatarbete med satsningar på förnybar energi och en ordnad avveckling av kolet.

Regeringen måste skärpa sin klimatpolitik. När regeringen tillträdde saknade den tydliga mål för hur mycket Sverige ska minska utsläppen av växthusgaser.

Inför EU:s toppmöte i höstas behandlade EU- nämnden Sveriges position om hur EU ska reducera sina utsläpp. Mötet har mest blivit berömt för att det var rörigt och att regeringen verkade vara illa förberedd. Men ännu allvarligare var att regeringen ett tag ville åka till toppmötet med en position som på pappret var sämre än den som de borgerliga partierna ville se. Det ger Sverige låg trovärdighet i det globala klimatarbetet. Trovärdighet kräver att man vågar gå före och driva på.

Socialdemokrater och miljöpartister var överens om att Vänsterpartiet skulle utestängas från regeringen. Med det beslutet tappade Miljöpartiet en viktig allierad i alla dessa frågor och priset för det har blivit högt. Regeringen Löfven är en grön besvikelse. Men det finns fortfarande tid att ändra på det. Det kan man göra i samarbete med Vänsterpartiet, men inte i samarbete med de borgerliga. Valet är regeringens, vi är redo för samarbete.

Jonas Sjöstedt